Teaching experience
Allmän språkvetenskap
Details
Start year: 2015
End year: 2015
Organisation: Åbo Akademi
Description
Fakultetsgemensam introduktionskurs till allmän språkvetenskap, obligatorisk för huvud- och biämnesstuderande i språk och logopedi.

Last updated on 2017-20-06 at 10:12