Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Building Climate Justice: An analysis of how the nexus between climate change and human rights shapes policy agendas and alternatives
År: 2016
Organisation: Åbo Akademi University

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12