Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Siv Lundström: ”Till gruvhålet som suger och skrämmer”. En studie i Nils Bolanders predikan under åren 1940–1950
År: 2014
Organisation: Åbo Akademi University

Senast uppdaterad 2018-31-10 vid 16:34