Presentation, tal eller offentligt framträdande
Laboviansk variationslingvistik
Startdatum: 07.10.2016
Evenemangstid: Doktorandkurs i 1900-talets centrala språkvetenskapliga teoribildningar
Beskrivning
Föreläsning om den labovianska variationslingvsitikens rötter, centrala poänger och utvecklingslinjer vid kurs för doktorander i nordiska språk/svenska och andra språkvetenskapliga ämnen anordnad av Föreningen för nordisk filologi.

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12