Presentation, tal eller offentligt framträdande
Avståndet mellan älvdalska och svenska i skapandet av en standardortografi för älvdalskan
Startdatum: 26.11.2010
Slutdatum: 27.11.2010
Evenemangstid: Nya perspektiv på dialekter
Beskrivning
Symposium arrangerat av Föreningen för nordisk filologi. Tvärminne.

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12