Forskningsförvaltning och finansiering
Dynamic characterization of organic interfaces in organic electronic devices (DIOD)
Startdatum: 01.01.2015
Slutdatum: 31.12.2018

Senast uppdaterad 2017-05-09 vid 13:26