Undervisningserfarenhet
Kvantitativ forskningsmetodologi och metod
Startår: 2013
Slutår: 2013
Organisation: Åbo Akademi University
Beskrivning
Målet med kursen är att repetera och fördjupa doktorandens insikter i kvantitativ forskningsmetodologi inom pedagogisk forskning. Doktoranden erhåller en förståelse för kvantitativt inriktade forskningsansatser och deras möjligheter, krav och begränsningar, insamlingstekniker, databearbetning och tolkningar.

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12