Teaching experience
Kvantitativ forskningsmetodologi och metod
Details
Start year: 2013
End year: 2013
Organisation: Åbo Akademi University
Description
Målet med kursen är att repetera och fördjupa doktorandens insikter i kvantitativ forskningsmetodologi inom pedagogisk forskning. Doktoranden erhåller en förståelse för kvantitativt inriktade forskningsansatser och deras möjligheter, krav och begränsningar, insamlingstekniker, databearbetning och tolkningar.

Last updated on 2017-20-06 at 10:12