Utmärkelse, pris och ära
The Spåre-foundation prize for the doctoral dissertation För fremlingarnes trefnad – byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet
År: 2013
Organisation: Svenska Litteratursällskapet

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12