Presentation, speech or public appearance
Slaget efter tolv - dagens debatt
Ska finskspråkiga barn läsa engelska eller svenska som första främmande språk ?
[Slaget efter tolv - daily debate]
[Should Finnish-speaking children study English or Swedish as their first foreign language?]

Description
De flesta barn i svenskspråkig skola läser finska från årskurs ett, men på finskt håll är det engelska som gäller. Hamnar de finlandssvenska barnen i en sämre sits gällande engelskan, och varför är intresset för svenska så lågt också på tvåspråkiga orter?
I Slaget efter tolv diskuterar lokalpolitikerna Emine Ehrström (Gröna), Nils-Johan Englund (SDP) (på bilden) och specialforskaren Mari Bergroth vid Åbo Akademi. Diskussionen leds av Filip Stén.

Last updated on 2019-12-06 at 10:50