Forskningsförvaltning och finansiering
Barometern - infrastruktur för finlandssvensk opinionsforskning
Startdatum: 01.03.2019
Slutdatum: 31.12.2021

Senast uppdaterad 2019-20-03 vid 10:58