Tilldelning i en konferens
Ria Heilä-Ylikallio, Jan Jansson & Mindy Svenlin Åbo Akademi
Presentation på AD-symposium 8.2.2019, Helsingfors universitet

År: 2019
Beskrivning
Ria Heilä-Ylikallio, Jan Jansson & Mindy Svenlin Åbo Akademi
Presentation på AD-symposium 8.2.2019, Helsingfors universitet
Musikalproduktionen Dömd som ett kollaborativt språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier

Senast uppdaterad 2019-11-09 vid 09:54