Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Inbjuden som opponent till slutseminarium för Liivi Jakobssons doktorsavhandling
År: 2018
Organisation: University of Gothenburg
Beskrivning
Assessor /Inbjuden som opponent till slutseminarium.

Senast uppdaterad 2019-03-02 vid 17:42