Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Uskon ja rakkauden asialla. Kirkon oppi, opetus, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisessä kannotoissa 2005-2010.(Manuskript till doktorsavhandling)
År: 2018
Organisation: University of Helsinki
Beskrivning
Avgett utlåtande om manuskript till doktorsavhandling. Förordat publicering.

Senast uppdaterad 2019-25-01 vid 19:52