Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærerutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar
År: 2018
Organisation: Oslo Metropolitan University
Beskrivning
Avhandlingens empiriske bidrag består av to artikler og ett bokkapittel. Høydalsvik er førsteforfatter i bokkapitlet ”Barnehagelærarutdanning. Nye utdanningsvegar og nye utfordringar”, som inngår i antologien Offentlig sektor i endring. Fjord¬antologien (2016). Hun er eneforfatter av den andre artikkelen, ”Co-Operation Is Not Enough: Teacher Educators as Curriculum Developers in Times of Change”, som er publisert som en open access artikkel i International Journal of Higher Education (2017). Hun er også eneforfatter av den tredje artikkelen ”Experiences of developing Multidisciplinary Approaches among Early Childhood Teacher Educators”, som er til fagfellebedømming i Journal of Early Childhood Teacher Education.

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 10:44