Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
…And Death proclaimed ‘HAPPY HOGSWATCH TO ALL, AND TO ALL A GOOD NIGHT’ : Intertext and Folklore in Discworld-fandom
År: 2018
Organisation: Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2018-20-12 vid 10:59