Forskningsförvaltning och finansiering
Språkpärla - Språkutvecklande småbarnspedagogik
Startdatum: 02.01.2018
Slutdatum: 31.12.2019
Beskrivning
Projektets mål är att utveckla en fortbildningshelhet kring temat språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Inom helheten granskas begreppet språkmedvetenhet från olika perspektiv: syftet är att kunna stödja barn och familjer med svenska som andraspråk/språkbadsspråk till en balanserad flerspråkighet där barnens alla språk ses som resurs. Syftet är också ge de enspråkigt svenska barn möjlighet till att bli medvetna och nyfikna på andra språk i närmiljön, även då det inte finns barn med andra språk i den egna gruppen. Under utbildningen diskuteras och utvecklas arbetsmetoder för flerspråkig pedagogik som passar även för språkförsenade barn. För att få en bestående och långsiktig språkmedveten pedagogik förväntas deltagarna i fortbildningen ha utvecklat egna verktyg och kunna sprida kunskap om mångsidiga språkstimulerande arbetssätt. Fortbildningshelheten koordineras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Fortbildningsverksamheten och resultaten kommer att följas och dokumenteras av forskare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för vidare spridning av resultaten. Uppföljande forskning i uppfattningar och ideologier kring språkmedvetenhet, språklig identitet och språkstimulerande arbete, genomförs av de forskare som initierat fortbildningsprojektet och medverkar i det. Forskningshelheten koordineras av Fakulteten för Pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Senast uppdaterad 2018-23-11 vid 12:15