Magister- och kandidatsseminariehandledare
Andreas Snellman. Development of Control Gas System. Åbo Akademi. Thesis done with the co-supervision of Wärtsilä.
Startår: 2018
Slutår: 2018
Organisation: Åbo Akademi University

Senast uppdaterad 2018-21-11 vid 12:46