Presentation, speech or public appearance
Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal - Vad sticker ut? (With Marie Nelson, Stockholm university)
Details
Start date: 10/10/2018
End date: 10/10/2018
Event name: NU2018 – Det akademiska lärarskapet ('Academic teachership')

Last updated on 2018-16-11 at 12:13