Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Gerd Snellman: Sions döttrar : de laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska Österbotten åren 1927–2009
År: 2011
Organisation: Åbo Akademi University

Senast uppdaterad 2018-31-10 vid 16:30