Forskningsförvaltning och finansiering
Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen
Startdatum: 01.01.2017
Slutdatum: 31.12.2019
Beskrivning
Hanke vahvistaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Korkeakoulut, opiskelijat ja työelämän toimijat kehittävät ja levittävät yhdessä laajasti hyödynnettäviä menetelmiä ja toimintatapoja, joiden ansiosta opiskelijoiden kyky työllistyä ja perustaa kasvuyrityksiä paranee. Hanke pohjautuu vahvaan tutkimustoimintaan ja testattuihin menetelmiin sekä niiden edelleen kehittämiseen. Tuloksena korkeakoulut ja työelämä lähentyvät toisiaan ja opetuksen ja tutkimuksen välinen yhteys vahvistuu.

Hanke vastaa suoraan hallitusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia vahvistamaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja suomalaista yhteiskuntaa.

Hanke lisää korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä. Korkeakoulujen yhteistyönä lisätään ympärivuotista opetusta ja työelämävalmiuksien sekä yrittäjyystaitojen koulutustarjontaa. Näin nopeutetaan opiskelijoiden työelämään siirtymistä. Erityisen merkittävää on, että hankkeessa opiskelijoiden yrittäjyyttä edistävät organisaatiot ovat keskeisessä roolissa harjoittelupaikkojen, kurssien ja yrityskiihdyttämöiden kehitys- ja levitystoiminnassa. Näin opiskelijat ovat itse aktiivisesti lisäämässä kyvykkyyksiään ja mahdollisuuksiaan työllistää itsensä ja muita osaajia.

Senast uppdaterad 2018-12-09 vid 19:44