Forskningsförvaltning och finansiering
Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen
Osahanke 1: Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt
Osahanke 2: - Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Startdatum: 01.08.2018
Slutdatum: 31.12.2020

Senast uppdaterad 2018-12-09 vid 19:41