Research management and funding
Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen
Osahanke 1: Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt
Osahanke 2: - Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Details
Start date: 01/08/2018
End date: 31/12/2020

Last updated on 2018-12-09 at 19:41