Forskningsförvaltning och finansiering
Kontroll av cellfunktioner i tid och rum
Startdatum: 01.09.2018
Slutdatum: 31.08.2022
Beskrivning
I projektet kommer vi att skapa förutsättningar för att kontrollera cellers funktion i tid och rum. Genom att utnyttja en unik bioelektronisk anordning för att både mäta ligand-receptor växelverkningar och samtidigt utnyttja bioaffiniteten hos de funktionaliserade elektroderna i biosensorn, kan vi kontrollera cellernas funktion i tid och rum.

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:02

Dela länk