Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Strygruppsmedlem
Startår: 2014
Organisation: Nordiskt nätverk för litteraturdidaktisk forskning
Beskrivning
Nätverket samlar forskare och doktorander inom litteraturdidaktisk forskning i Norden till återkommande seminarier. Samarbetet består av gemensamma konferenspresentationer och forskningsprojekt samt diskussioner av framväxande artiklar och avhandlingsmanuskript.

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 09:48

Dela länk