Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Styrgruppsmedlem, Nordiskt nätverk för litteraturdidaktisk forskning, 2014–
Startår: 2014
Organisation: Nordiskt nätverk för litteraturdidaktisk forskning
Beskrivning
Nätverket samlar forskare och doktorander inom litteraturdidaktisk forskning i Norden till återkommande seminarier. Samarbetet består av gemensamma konferenspresentationer och forskningsprojekt samt diskussioner av framväxande artiklar och avhandlingsmanuskript.

Senast uppdaterad 2020-15-06 vid 16:25