Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Prof. Dr. habil Christopher M. Schmidt
Startår: 2000
Organisation: Åbo Akademi, Germanistik
Beskrivning
Externa sakkunniguppdrag och medlemskap i Editorial Boards

Våren 2018 extern granskare för återbesättningen av professuren i germansk filologi vid Uleåborgs universitet.
Sedan jan 2018 JUFO-panelmedlem för språkgruppen.
Mars 2017 Medlem i betygsnämnden för doktorsdisputationen av Detlev Pleiss’ disputation vid ämnet historia/FHPT/ÅA.
Sedan 2016 Medlem i urvalskommittén för återbesättandet av DAAD-lektorstjänster i Nord- och Västeuropa (samfinansierad verksamhet mellan tyska staten och utländska universitet) på inbjudan av tyska utrikesministeriets DAAD-organisation (Deutscher Akademischer Austauschdienst) i Bonn, även fortlöpande.
Nov 2015 – jan 2016 Extern granskare för besättandet av lektoratet i tyska vid Stockholms universitet
Juni 2014 medlem i betygsnämnden för doktorsdisputationen av Mia Raitaniemis disputation vid Turun yliopisto
April 2014 medlem i betygsnämnden för doktorsdisputationen av Maria Ivanova-Gongnes disputation vid FSE/Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Före år 2013 medlem i betygsnämnder vid doktorsdisputationer vid det egna ämnet
Sedan 2011 och fortlöpande: peer reviewer för den vetenskapliga journalen Journal of Multilingual and Multicultural Development, förlaget Routledge (huvudutgivare John Edwards, se även:
http://journals.academia.edu/JournalOf MultilingualAndMulticulturalDevelopment
Sedan 2010 och fortlöpande: medlem i Editorial Board och i peer review-gruppen för den vetenskapliga journalen Linguistik Online med regelbundna peer review-uppdrag; framför allt språkdidaktisk och språkvetenskaplig profil (kontaktperson Elke Hentschel via www.linguistik-online.de/impressum.html)
Sedan 2010 och fortlöpande: medlem i Editorial Board och peer review granskare för den vetenskapliga serien VAKKI/ Fackspråk och översättningsteori Vasa (kontaktperson Anita Nuopponen VAKKi editorial team).
Sedan april 2008 upptagen som extern granskare i Svenska Vetenskapsrådet/Stockholm (kontakt: Anette Eriksson/avdelningen för forskningsstöd, Swedish Research Council. Se även www.vr.se). Initiativet härtill togs av Vetenskapsrådet år 2008. I maj 2008 fungerade undertecknad som extern granskare för ett större forskningsprojekt i Vetenskapsrådet, till vilket svenska forskare från Göteborgs universitet tillsammans med utländska forskare hade sökt om. Vetenskapsrådet är svenska statens myndighet och har som uppgift från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet fördelade t.ex. år 2006 2,7 milj. kronor
2007 medlem i arbetsgruppen för utvecklandet av studieinnehållet och ämnesprofilen inom det interdisciplinära biämnet interkulturell kommunikation ÅA/FC (kontaktperson Kim Lindén, FC)
Sedan 2006 peer reviewer för den vetenskapliga journalen Intercultural Pragmatics, förlag de Gruyter/Mouton (huvudutgivare Istvan Kecskes)
08.06.05 konsultverksamhet för utvecklingen av ett interdisciplinärt och internationellt masterprogram för universitetet Flensburg (Kultur-Sprache-Medien); bl.a. förhandlingar med dekanus och flera professorer från Flensburgs humanistiska fakultet samt rektorn för Flensburgs universitet. Fortsättning på konsultverksamheten även under den efterföljande tiden (kontaktperson prof. em. Helga Bleckwenn/Flensburg)
Sedan 2004 och fortlöpande medlem i Editorial Board i Journal of Intercultural Communication med regelbundna peer review-uppdrag varje år (kontaktperson Beatriz Dorriots/ universitetet Göteborg) se http://www.immi.se/intercultural/editors.htm.
Sedan 2000 en av tre huvudansvariga utgivare och peer reviewer för den vetenskapliga bokserien Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation (förlaget Gabler/VS Research Wiesbaden) för samtliga volymer. Hittills 24 volymer (fortlöpande ca. 2 volymer per år: monografier, samlingsverk, kongressbidrag etc., se listan ovan)

Senast uppdaterad 2018-08-06 vid 20:44