Presentation, tal eller offentligt framträdande
Det andra skolspråket. Språkbadssvenska i den lokala läroplanen. [The Other Language of Schooling. Immersion Swedish in Local Curriculum]
Startdatum: 07.05.2018
Slutdatum: 09.05.2018
Evenemangstid: Nordisk18. Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen, 7.-9.5.2018, Vasa. Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld [Theme: Nordic competence for an inclusive world]

Senast uppdaterad 2018-17-05 vid 08:14