Publikationer (383)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/4 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Kapitel über Deutschland : ein Realia-Arbeitsbuch. Bd 1, Nachkriegsdeutschland (1984)
Gerhard Schildberg-Schroth
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator (1996)
Jerker Björkqvist
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnors mänskliga rättigheter: en zambisk fallstudie (1997)
Katarina Frostell
Finsk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kan pälsdjur odlas? (1998)
Huldén Niklas
Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Kontakter över språkgränsen i Åbolands nordöstra skärgård (1998)
Anna-Liisa Kuczynski
Åbo Akademi
D1 Artikel i en facktidskrift
Kaukoterapiaa? (2000)
Susanna Simberg
Puheterapeutti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetic modeling study on the potential of staged combustion in gas turbines for the reduction of nitrogen oxide emissions from biomass IGCC plants: [Erratum to 2000, 14, 751-761] (2000)
Zabetta EC, Kilpinen P, Hupa M, Stahl K, Leppalahti J, Cannon M, Nieminen J
Energy and Fuels
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetic modeling study on the potential of staged combustion in gas turbines for the reduction of nitrogen oxide emissions from biomass IGCC plants (2000)
Zabetta EC, Kilpinen P, Hupa M, Stahl K, Leppalahti J, Cannon M, Nieminen J
Energy and Fuels
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial (2000)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön och politisk marknadsföring: En analys av finländska manliga och kvinnliga riksdagskandidaters TV-reklam (2000)
Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Käytännön ja teorian maailmat johtamisessa (2001)
T., Peltonen
Hallinnon Tutkimus
O2 Annat
Keratin hyperphosphorylation as a marker of cirrhosis and chronic hepatitis C (2002)
Toivola DM, Ku NO, Resurreccion EZ, Nelson DR, Wright TL, Omary M
Gastroenterology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratins: Guardians of the liver (2002)
Omary MB, Ku NO, Toivola DM
Hepatology
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kriittisiä näkökulmia kansainvälistymiseen ja globalisaatioon (2002)
Eero Vaara, Tuomo Peltonen
WSOY
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kan vi förvänta oss mer av marknadsorientering i kommunerna i framtiden? (2003)
Henriksson Linnéa
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin 20 helps maintain intermediate filament organization in intestinal epithelia (2003)
Zhou Q, Toivola DM, Feng NG, Greenberg HB, Franke WW, Omary MB
Molecular biology of the cell
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin-8 null mice have different gallbladder and liver susceptibility to lithogenic diet-induced injury (2003)
Tao GZ, Toivola DM, Zhong BH, Michie SA, Resurreccion EZ, Tamai Y, Taketo MM, Omary MB
Journal of Cell Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knots in trees - a new rich source of lignans (2003)
Bjarne Holmbom, Christer Eckerman, Patrik Eklund, Jarl Hemming, Linda Nisula, Markku Reunanen, Rainer Sjöholm, Anna Sundberg, Kenneth Sundberg, Stefan Willför
Phytochemistry Reviews
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin 8 and 18 hyperphosphorylation is a marker of progression of human liver disease (2004)
Toivola DA, Ku NO, Resurreccion EZ, Nelson DR, Wright TL, Omary MB
Hepatology
Visa på utgivarens sida
O2 Annat
Keratin 8 and 18 overexpression is not a prerequisite for Mallory body formation and pancreatic injury (2004)
Nakamichi I, Toivola DM, Michie SA, Baribault H, Oshima RG, Omary MB
Molecular biology of the cell
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratins modulate colonocyte electrolyte transport via protein mistargeting (2004)
Toivola DM, Krishnan S, Binder HJ, Singh SK, Omary MB
Journal of Cell Biology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetics of cyanate decomposition in alkaline solutions of high ionic strength: the catalytic effect of bicarbonate (2004)
DeMartini N, Murzin DY, Forssen M, Hupa M
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin-8-deficient mice develop chronic spontaneous Th2 colitis amenable to antibiotic treatment (2005)
Habtezion A, Toivola DM, Butcher EC, Omary MB
Journal of Cell Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin 8 overexpression promotes mouse Mallory body formation (2005)
Nakamichi I, Toivola DM, Strnad P, Michie SA, Oshima RG, Baribault H, Omary MB
Journal of Cell Biology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetics of the catalytic decomposition of N2O over bed materials from industrial circulating fluidized-bed boilers burning biomass fuels and wastes (2005)
Barisic V, Klingstedt F, Kilpinen P, Hupa M
Energy and Fuels
Visa på utgivarens sida
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kaksikielisenä suomalaisten keskellä. Identifikaatioita Uudenkaupungin kielellisessä ahtaudessa (2006)
Anna-Liisa Kuczynski
Suomalaisen kirjallisuuden seura
B2 Bokavsnitt
Kaksikielisyyden aivoperustasta (2006)
Lehtonen Minna
Turun yliopisto
D1 Artikel i en facktidskrift
Kan lärarnas rösthälsa påverkas? Erfarenheter av screening och tidig intervention i Finland. (2006)
Susanna Simberg
Röstläget : tidskrift för Röstfrämjandet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratins modulate mitochondrial HMG-CoA synthase in the colon (2006)
Toivola DM, Habtezion A, Liao J, Zhou Q, Butcher EC, Omary MB
Gastroenterology
B2 Bokavsnitt
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krigets tid. Ett avbrott i det normala (2006)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
B2 Bokavsnitt
Kring sjöförsäkringens uppkomst i Finland: Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv (2006)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kallelsen till den andra (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kandidatbloggar i det finländska presidentvalet 2006: strategier och effekter (2007)
Carlson T
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kehityskeskustelujen lanseeraaminen yliopistoissa: tapaustutkimus kulttuurisista logiikoista akateemisessa työyhteisössä (2007)
L. Henriksson, T. Peltonen, K. Alajoutsijärvi
Hallinnon Tutkimus
B2 Bokavsnitt
Kielelliset vaikeudet ja niiden pitkäaikaisvaikutukset (2007)
Timo Ahonen, Pirkko Rautakoski
PS-kustannus
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kielikylpyperheet valokeilassa. Taustat ja odotukset. (2007)
Mari Bergroth
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kirkko köyhyyden ja väkivallan keskellä: El Salvadorin luterilainen kirkko (2007)
Heli Aaltonen
Lähetysteologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowledge and Policy Decisions: Concept Management for Organisations (2007)
Isto Huvila
International Journal of Knowledge, Culture and Change Management
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Komplementaritet – i – fråga – satt (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
Verbum
C2 Redigerat verk
Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli (2007)
Katariina Kyrölä, Hannele Harjunen
Like
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Korpoström (2007)
Kasper Westerlund
Korpo Kulturgille r.f.
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Krig sett med civila ögon (2007)
Johanna Wassholm
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Kuntoutus- ja tukimuodot (2007)
Satu Lukka, Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Seija Haapasalo, Sirkka Jaakonaho, Pirkko Rautakoski, Pirjo Lahtinen, Anu Pärnänen
PS-kustannus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kansanvallan illuusio (2008)
Rapeli Lauri
STT
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin mutation predisposes to mouse liver fibrosis and unmasks differential effects of the carbon tetrachloride and thioacetamide models (2008)
Strnad P, Tao GZ, Zhou Q, Harada M, Toivola DM, Brunt EM, Omary B
Gastroenterology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin overexpression levels correlate with the extent of spontaneous pancreatic injury (2008)
Toivola DM, Nakamichi I, Strnad P, Michie SA, Ghori N, Harada M, Zeh K, Oshima RG, Baribault H, Omary MB
American Journal of Pathology
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kirjastot virtuaalimaailmassa (2008)
Isto Huvila, Kim Holmberg
Turun ammattikorkeakoulu
B2 Bokavsnitt
Kuka pitäisi huolta toimittajasta? [Who should take care of the journalists?] (2008)
Klas Backholm
University of Tampere, Journalism Research and Development Centre
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kyllä kansa tietää (2008)
Rapeli Lauri
STT
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Keratins modulate the shape and function of hepatocyte mitochondria: a mechanism for protection from apoptosis (2009)
Tao GZ, Looi KS, Toivola DM, Strnad P, Zhou Q, Liao J, Wei YQ, Habtezion A, Omary MB
Journal of Cell Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratins provide virus-dependent protection or predisposition to injury in coxsackievirus-induced pancreatitis (2009)
DM Toivola, SE Ostrowski, H Baribault, TM Magin, AI Ramsingh, MB Omary
Cell Health and Cytoskeleton
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Kirjasto 2.0: Muuttuva osallistumisen kulttuuri (2009)
Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski, Gunilla Widén-Wulff
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Kohti pohjalaista hyvinvointia: Mielenterveyttä koskeva kyselytutkimus 2008. Menetelmäraportti (2009)
Anna Forsman, Kjell Herberts, Esa Aromaa, Jyrki Tuulari, Kristian Wahlbeck
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kommersiella förlag - ett hot mot vetenskapens väsen? (2009)
Hugo Strandberg
Ikaros
A4 Konferenspublikationer
Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk (2009)
Sofie Henricson
Svenskan i Finland
O1 Gamla okategoriserade publikationer
Kulturbärare, granskare och debattör: Föreningen Granskaren 1929–2009 (2009)
Matias Kaihovirta
C2 Redigerat verk
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kaksi kieltä yksissä aivoissa: kaksikielisyyden hermostollinen perusta (2010)
Lehtonen Minna
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kaksi äitiä, Maria ja kirkko. Kuinka Marian ja kirkon yhteys ymmärrettiin varhaisessa kirkossa (2010)
Anni Maria Laato
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kansainväliset järjestöt maailmankartan muokkaajina (2010)
Viljam Engström
Edilex sarja
A4 Konferenspublikationer
Knowledge Mobilisation for Knowledge Whenever and Wherever Needed (2010)
Calsson Christer; Brunelli Matteo, Mezei Jozsef
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Konsten och livet : ett försök (2010)
Hugo Strandberg
Filosofisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kuka muistuttaisi muistiorganisaatiota?: Museotyön muistikäytännöt ja muistaminen käytännössä (2010)
Isto Huvila
Informaatiotutkimus
C1 Bok
Kartanot, kapiot, rykmentit: Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa (2011)
Johanna Ilmakunnas
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kauppatiede muutoksen kourissa: kentän monimuotoistuminen ja Helsingin kauppakorkeakoulun rooli (2011)
Hanna Lehtimäki, Tuomo Peltonen
Tiedepolitiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetics of aqueous extraction of hemicelluloses from spruce in an intensified reactor system (2011)
Henrik Grénman, Kari Eränen, Jens Krogell, Stefan Willför, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling (2011)
Irmeli Palmberg, Maria Svens
Ainedidaktisia tutkimuksia
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krig och litteratur (2011)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kielen opiskelu ja tunteet: Affekti jäsentämässä opiskelijoiden aloittamia kysymyssekvenssejä vieraan kielen oppitunneilla (2012)
Saija Merke
Virittäjä
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowledge Creation and Learning in Organizations – Measuring Proactive Vision Using the Co-Evolute Methodology (2012)
Eklund Tomas, Paajanen Petri, Kantola Jussi, Vanharanta Hannu
International Journal of Strategic Change Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kohti johtamisen käsitehistoriaa Suomessa:: 1950-luvun oppikirjojen kieli (2012)
Tuomo Peltonen
Hallinnon Tutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konfessionalitet som religiös offentlighet. Eller kan religionens nya synlighet uttryckas i gamla former? (2012)
Mikael Lindfelt
Svensk Teologisk Kvartalskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Konkurrerande konkurrensvisioner (2012)
Viljam Engström
stadgaensium
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampen om idrottens samhällsrelevans – några iakttagelser (2013)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa (2013)
Rapeli Lauri, Leino Mikko
Aikuiskasvatus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan vetenskapen befria oss? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Keratin 8 modulates β-cell stress responses and normoglycaemia (2013)
Catharina M. Alam, Jonas S. G. Silvander, Ebot N. Daniel, Guo-Zhong Tao, Sofie M. Kvarnström, Parvez Alam, M. Bishr Omary, Arno Hänninen, Diana M. Toivola
Journal of Cell Science
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kielikylpyopetuksen tutkimustuloksia Suomessa. (2013)
Bergroth Mari, Björklund Siv
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetic model for homogeneously catalyzed halogenation of glycerol (2013)
Cesar A. de Araujo Filho, Tapio Salmi, Andreas Bernas, J.-P. Mikkola
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kinetic studies on sec-alcohol racemization with dicarbonylchloro(pentabenzylcyclopentadienyl)- and dicarbonylchloro(pentaphenylcyclopentadienyl)ruthenium catalysts (2013)
Denys Mavrynsky, Dmitry Yu. Murzin, Reko Leino
ChemCatChem
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowledge balance sheets in Austrian universities: The implementation, use, and re-shaping of measurement and management practices (2013)
Michael Habersam, Martin Piber, Matti Skoog
Critical Perspectives On Accounting
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Konstens tre cirkulationssystem (2013)
Fred Andersson
Ny Tid
B2 Bokavsnitt
Korporatisierung (2013)
Johan Willner
Diaphanes
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kurators hälsning (2013)
Viljam Engström
stadgaensium
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kyselytutkimusten edustavuus Suomessa 1973–2011: Katsaus keskeisistä taustatekijöistä (2013)
Heinonen Marja, Laaninen Riikka, Paju Reijo, Rapeli Lauri
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kahden kansalliskielen järjestelmä: tausta ja rakenteet (2014)
Markku Suksi
Oikeus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kaisa Sere: In Memoriam. (2014)
Luigi Petre, Elena Troubitsyna, Marina Waldén
Formal Aspects of Computing
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampdans med islam i frågor gällande nationell säkerhet och
strukturella processer?
(2014)
Maria Leppäkari
Uskonnontutkija - Religionsforskaren
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampen om snuset och identiteten (2014)
Henriksson Blanka
Källan
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan det komma något gott ur matematiken? (2014)
Kim-Erik Berts
Presens
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/4 Nästa sida Sista sidan
Dela länk