Publications (29)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
E1 Popularised article, newspaper article
Äventyr i det förflutna. Recension av Yvonne Hoffmans Det röda bokmärket (2006)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A3 Book section, Chapters in research books
Äänihäiriöisten opiskelijoiden ryhmäterapian vaikuttavuus (2006)
Susanna Simberg
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysikää lähestyvien nuorten yhteiskuntatietämyksessä suuria eroja (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Turun Sanomat
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysiän laskemisella hoidetaan seurausta - ei syytä (2010)
Vesa Koskimaa
Turun Sanomat
D5 Textbook, professional manual or guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
Finn Lectura
A3 Book section, Chapters in research books
Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus (2012)
Peter Söderlund, Hanna Wass, Sami Borg, Lauri Rapeli
Justitieministeriet
E1 Popularised article, newspaper article
Är Popper bortglömd? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Älgar i skärgården (2014)
Mikael von Numers
BioFoto Finland årsbok
B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
Share link Export