Publications (1125)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/23 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A1 Journal article (refereed)
Saako enää kutsua 'mormoniksi'? Tuttuuden ja todellisen identiteetin tasapainoilu (2019)
Kim Östman
Teologinen Aikakauskirja
C1 Book
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård (2017)
Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Metsähallitus
D1 Article in a trade journal
Saaristolinnuston kehitys Turun saaristossa1993–2016 (2017)
Vösa R., Nordström M., Högmander J., Kosonen E., Laine J., Rönkä M., von Numers M.
Linnut-vuosikirja
E1 Popularised article, newspaper article
Saavutuksesta saa iloita (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A1 Journal article (refereed)
Saccharification of lignocellulosic biomasses via ionic liquid pretreatment (2016)
T. Aid, S. Hyvärinen, M. Vaher, M. Koel, J.-P. Mikkola
Industrial Crops and Products
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Sacred beyond religion: cultivation of individuality in post-Christendom (2018)
Polina Vrublevskaya
Nonreligion and Secularity Research Network
E2 Popularised monograph
Sadan vuoden malmijahti : K.H. Renlundin säätiö 1915-2015 (2016)
Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund
K. H. Renlunds stiftelse
A1 Journal article (refereed)
Sadomasochistically oriented behavior: diversity in practice and meaning (2001)
Alison L, Santtila P, Sandnabba NK, Nordling N
Archives of Sexual Behavior
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Sadovaya Ulitsa i St. Petersbrug och Vasagatan i Helsingfors: Två marginella gator och deras förändring. (2015)
Anna-Maria Åström
Nordiska museets förlag
A1 Journal article (refereed)
Safe Motor Controller in a Mixed-Critical Environment with Runtime Updating Capabilities (2015)
José-Luis Gutiérrez-Rivas, Simon Holmbacka, Miguel Méndez-Macías, Wictor Lund, Sébastien Lafond, Johan Lilius, Javier Díaz-Alonso
Journal of Universal Computer Science
A4 Conference proceedings
Safety-Aware Control of Swarms of Drones (2017)
Amin Majd, Elena Troubitsyna, Masoud Daneshtalab
Springer
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Safety study of single-dose intravenously administered DOTA-Siglec-9 peptide in Sprague Dawley rats (2019)
Chrusciel P, Yatkin E, Li X-G, Jaakkola U-M, Knuuti J, Jalkanen S, Roivainen A
International Journal of Toxicology
E1 Popularised article, newspaper article
Sagolik Nielsen med skön ton (Concert review) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor för en ny tid. Recension av Milena Parland & Peik Bäckströms Jadekaninens gryta (2018)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor för vår tid. Recension av Hannele Mikaela Taivassalo & Lena Frölander-Ulfs Mörkerboken (2009)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor med lyster och kraft. Recension av Milena Parland & Alexander Reichsteins När månen skrattade (2015)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
SAIL 2016 - Sustainability Applied in International Learning and Teaching - for university teachers (2016)
Sinikka Suomalainen
Baltic University Programme Newsletter
D1 Article in a trade journal
Sairaustestauksesta: lukujen paradoksaalisista osuuksista (2019)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Matematiikkalehti Solmu
D1 Article in a trade journal
Saklig framställning av Aaltos landskap (2019)
Mikael Andersson
Tidskriften stad : debatt och reflexion om urbana landskap
E1 Popularised article, newspaper article
Sakramenten (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
D2 Article in a professional book
Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka 21. vuosisadalla (2016)
Kimmo Elo
Turvallisuustieteellinen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena (2016)
Kimmo Elo, Olli Kleemola
Turun historiallinen yhdistys ry
A3 Book section, Chapters in research books
Salaisen agentin ja ihmeidentekijöiden näkökulmia kolminaisuusoppiin (2006)
Anni Maria Laato
Kirjapaja
A1 Journal article (refereed)
Salience of Guilty Knowledge Test items affects accuracy in realistic mock crimes (2006)
Jokinen A, Santtila P, Ravaja N, Puttonen S
International Journal of Psychophysiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Salvadorilaisten luterilaisten naisten tie johtajuuteen ja pappeuteen (2015)
Heli Aaltonen
Sukupuolentutkimus
B1 Non-refereed journal articles
Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003 (2004)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
E1 Popularised article, newspaper article
Sameblod och gränsöverskridandets politik (2017)
Katariina Kyrölä
Ikaros
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D2 Article in a professional book
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Samhället - en aldrig fullbordad uppgift (2010)
Hugo Strandberg
Meddelanden från Åbo Akademi
D1 Article in a trade journal
Samhällets olycksbarn. Recension av Nina Ivarssons Risulven risulven (2019)
Maria Lassén-Seger
Barnebokkritikk.no
E1 Popularised article, newspaper article
Samhällsföräldraskapet (2018)
Nina Nyman
Hufvudstadsbladet
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Samhällsvetenskaperna i havsforskningen (2018)
Tynkkynen Nina, Joas Marko
Skärgård
A1 Journal article (refereed)
Samma lagstiftning – varierande praxis? - Socialarbetares syn på funktionshindrades delaktighet i Österbotten (2014)
Elisabeth Hästbacka
Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv (2016)
Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Hallinnon Tutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Samma spel, olika regler (2015)
Rapeli Lauri
A1 Journal article (refereed)
Sample pretreatment for oxalate analysis and the effect of peroxide bleaching parameters on oxalate formation (2013)
Matti Häärä, Jonas Konn, Anna Sundberg, Stefan Willför
Nordic Pulp and Paper Research Journal
A1 Journal article (refereed)
Samtalets anda En essä om yttrandefrihet (2008)
Hugo Strandberg
Tidskrift for Politisk Filosofi
A1 Journal article (refereed)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
View on publisher's site
D2 Article in a professional book
Samtal som riskerar att inte bli av inom yrkesutbildning (2017)
Birgit Schaffar
Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Samtiden krigar i oss alla (2014)
Mia Österlund
Lysmasken
B2 Book section
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
A1 Journal article (refereed)
Samundervisning som inkluderande arbetsätt i skolan: fördelar och nackdelar för elever (2016)
Christel Sundqvist, Emma Lönnqvist
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Sanatorier og centralsygehuse (2016)
Mikael Andersson
Arkitekten
A1 Journal article (refereed)
Sand goby males trade off between defence against egg predators and sneak intrusions (2011)
Järvi-Laturi M, Lindström K, Kvarnemo C, Svensson O
Journal of Zoology
View on publisher's site
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/23 Next page Last page
Share link Export