Publikationer (571)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/6 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Alice Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction. A Poetics of Earth. (2014)
Pia Maria Ahlbäck
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Bettina Kümmerling-Meibauer (ed.): The Routledge Companion to Picturebooks. London: Routledge, 2018 (2019)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av David Rudd: Reading the child in children's literature (2015)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Håkan Jaensson & Kenneth Anderssons Pang! och Thomas & Anna-Clara Tidholms Snälla barn (2008)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Ingrid Remwalls Prismagalaxen – Silvertrådarna (2009)
Maria Lassén-Seger
Enhörningen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Irmelin Sandman Lilius’ Rasse Rask och bortrövade Lucia (2005)
Maria Lassén-Seger
Horisont
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Janet Evans (red.) Challenging and Controversial Picturebooks: Creative and Critical Responses to Visual Texts, Routledge, 2015 (2016)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Kjell Lindblads Resan till mitten (2001)
Maria Lassén-Seger
Horisont
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Klas Hanssons dissertation Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914-1990. (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkohistorisk årsskift för Sverige
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Marita Gleisners Faster Nadjas gata (2004)
Maria Lassén-Seger
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Marita Gleisners Våren med kejsaren (2004)
Maria Lassén-Seger
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Monica Wikström-Jokelas Morris och Leia (2008)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Recension av Måns Jacobsson, Miljöfarliga sjötransporter - internationella skadeståndsregeler, Stockholm Centre for Commercial Law 2015, 252 s. (2016)
Björn Sandvik
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ralf Hultbergs bok Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012). (2014)
Jonas Ahlskog
Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av/Review of: Maps and Mapping in Children's Literature: Landscapes, Seascapes and Cityscapes, eds. Nina Goga & Bettina Kümmerling-Meibauer, 2017 (2018)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av/Review of: Perry Nodelman: The Hidden Adult. Defining Children’s Literature, Johns Hopkins University Press, 2008 (2010)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av/Review of: Salisbury, Martin & Styles, Morag: Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling, Laurence King Publishing, 2012 (2013)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av/Review of: Sirke Happonen: Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. Helsinki: WSOY, 2007 (2008)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av/Review of: Studies in Children’s Literature 1500-2000. Celia Keenan & Mary Shine Thompson eds. Dublin: Four Court Press, 2004 (2005)
Maria Lassén-Seger
European English Messenger
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Roberta Seelinger Trites Literary conceptualizations of growth (2015)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Sara Rystedts Kakka-Pelle (2005)
Maria Lassén-Seger
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Silke och Tindra Lauréns De siamesiska sköldpaddorna och andra äventyr (2005)
Maria Lassén-Seger
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Stella Parland & Linda Bondestams Katastrofer och strofer om slummer och stoj (2003)
Maria Lassén-Seger
Horisont
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Svein Slettan (red.) Fantastisk litteratur for barn og unge (2019)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In Honor of Professor Louis H. Feldman (2014)
Stefan Green
Svensk exegetisk årsbok
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Recension av Ulf Nilssons En halv tusenlapp (2006)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Carlsson bokförlag, 2017. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ulla-Lena Lundbergs bok Is (2014)
Gustav Björkstrand
Teologinen Aikakauskirja
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ulla Rhedin, Oskar K & Lena Erikssons En fanfar för bilderboken! (2015)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recensioner (2017)
Tage Kurtén
Svensk Teologisk Kvartalskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension: Historical sources of ethnomusicology in contemporary debate (2017)
Johannes Brusila
Svensk Tidskrift for Musikforskning
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Recent Advances in Cellulose Chemistry and Potential Applications (2019)
Poonam Trivedi, Pedro Fardim
Springer
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Recent laboratory work to explore chlorine-induced high temperature corrosion (2011)
J. Lehmusto, B.-J. Skrifvars, P. Yrjas, M. Hupa
Swerea KIMAB
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Recent Legal Developments in Sweden: What Effect for Finnish and Meänkieli Speakers? (2011)
Heidi Ost
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Recent research on composition dependence of the properties of bioactive glasses (2010)
Hupa L, Hupa M
Ceramic Transactions
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recent results in the studies of nuclear structure by resonance scattering with radioactive beams (2003)
Goldberg VZ, Trzaska WH, Rogachev G, Kolata JJ, Andreev A, Angulo C, Borge MJG, Cherubini S, Chubarian GG, Crowley G, Fomichev A, Gorska M, Guliano M, Golovkov MS, Huyse M, Kallman KM, Lattuada M, Lonnroth T, Mutterer M, Oganessian YT, Raabe R, Rodin A, Romano S, Rozhkov M, Skorodumov BB, Slepnev RS, Spitaleri C, Tengblad O, Ter-Akopian GM, Tumino A, Van Duppen P, Wolski R
Revista Mexicana de Fisica
O2 Annat
Receptor-ligand complex models of human alpha(2A)-adrenergic receptor (1998)
Nyranen TH, Hoffran AM, Salminen T, Laaksonen L, Johnson MS, Akademi A
Journal of Molecular Graphics and Modelling
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Receptor-Mediated Surface Charge Inversion Platform Based on Porous Silicon Nanoparticles for Efficient Cancer Cell Recognition and Combination Therapy (2017)
Zhang F, Correia A, Mäkilä E, Li W, Salonen J, Hirvonen JJ, Zhang H, Santos HA
ACS Applied Materials and Interfaces
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recharge and sustainability of a coastal aquifer in northern Albania (2014)
X. Kumanova, S. Marku, S. Fröjdö, G. Jacks
Hydrogeology Journal
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Recherche linguistique sur un corpus provenant d’Internet : considérations éthiques (2019)
Soili Hakulinen, Meri Larjavaara
Société néophilologique de Helsinki
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Recirculation of black liquor in Eucalyptus kraft cooking: Feasibility and effects on pulp properties (2014)
Marcelo Aqueveque González
C2 Redigerat verk
Reclaiming Accounting's lost identity (2014)
Gary M. Cunningham
Atremi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recognition of inflected words in a morphologically limited language: Frequency effects in monolinguals and bilinguals (2006)
Lehtonen M, Niska H, Wande E, Niemi J, Laine M
Journal of Psycholinguistic Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recognition of morphologically complex words in Finnish: Evidence from event-related potentials (2007)
Lehtonen M, Cunillera T, Rodriguez-Fornells A, Hulten A, Tuomainen J, Laine M
Brain Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Recommended reading list of early publications on atomic layer deposition - Outcome of the "Virtual Project on the History of ALD" (2017)
Ahvenniemi E, Akbashev AR, Ali S, Bechelany M, Berdova M, Boyadjiev S, Cameron DC, Chen R, Chubarov M, Cremers V, Devi A, Drozd V, Elnikova L, Gottardi G, Grigoras K, Hausmann DM, Hwang CS, Jen SH, Kallio T, Kanervo J, Khmelnitskiy I, Kim DH, Klibanov L, Koshtyal Y, Krause AOI, Kuhs J, Karkkanen I, Kaariainen ML, Kaariainen T, Lamagna L, Lapicki AA, Leskela M, Lipsanen H, Lyytinen J, Malkov A, Malygin A, Mennad A, Militzer C, Molarius J, Norek M, Ozgit-Akgun C, Panov M, Pedersen H, Piallat F, Popov G, Puurunen RL, Rampelberg G, Ras RHA, Rauwel E, Roozeboom F, Sajavaara T, Salami H, Savin H, Schneider N, Seidel TE, Sundqvist J, Suyatin DB, Torndahl T, van Ommen JR, Wiemer C, Ylivaara OME, Yurkevich O, Yurkevich O, Ylivaara OME
Journal of Vacuum Science and Technology A
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology (2017)
Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, Trygve Wyller
Vandenhoeck & ruprecht
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reconstitution and molecular analysis of the hRad9-hHus1-hRad1 (9-1-1) DNA damage responsive checkpoint complex (2001)
Burtelow MA, Roos-Mattjus PMK, Rauen M, Babendure JR, Karnitz LM
Journal of Biological Chemistry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reconstructing Rome: Topographical Drawings by Swedish Artists in a Digital Mapping (2001)
Annette Landen
Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm
A4 Konferenspublikationer
Reconstructing Timed Symbolic Traces from rtioco-Based Timed Test Sequences Using Backward-Induction (2017)
Junaid Iqbal, Dragos Truscan, Jüri Vain, Ivan Porres
ACM
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-contextualizing the Concept of Scene for the Empirical Study of Post-Institutional Religious Spaces in Practice (2015)
Marcus Moberg, Tommy Ramstedt
Fieldwork in Religion
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovered memories and false memories (1999)
Santtila P
European Journal of Cognitive Psychology
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Recovery boiler char bed dynamics – measurements and modeling (2010)
Markus Engblom, Anders Brink, Andreas Rönnqvist, Christian Mueller, Andrew Jones, Mikko Hupa
TAPPI Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery from heavy vocal loading in women with different degrees of functional voice problems (2016)
Whitling S., Lyberg-Åhlander V., Rydell R.,
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery From Heavy Vocal Loading in Women With Different Degrees of Functional Voice Problems (2017)
Whitling S, Lyberg-Åhlander V, Rydell R
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery of bioactive compounds from Pinus pinaster wood by consecutive extraction stages (2014)
Enma Conde, Wenwen Fang, Jarl Hemming, Stefan Willför, Herminia Domínguez, Juan Carlos Parajó
Wood Science and Technology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery of chromium from residue of sulfuric acid leaching of chromite (2018)
Qing Zhao, Chengjun Liu, Baokuan Li, Ron Zevenhoven, Henrik Saxén, Maofa Jiang
Process Safety and Environmental Protection
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery of Edwardsiella piscicida from farmed whitefish, Coregonus lavaretus (L.), in Finland (2016)
SHAFIEI S., VILJAMAA-DIRKS S., SUNDELL K., HEINIKAINEN S., ABAYNEH T., WIKLUND T.
Aquaculture
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery of nanomolar detection limit of solid-contact lead (II)-selective electrodes by electrode conditioning (2012)
Lisak G, Bobacka J, Lewenstam A
Journal of Solid State Electrochemistry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovery of water-soluble acetylgalactoglucomannans from mechanical pulp of spruce (2003)
Willfor S, Rehn P, Sundberg A, Sundberg K, Holmbom B
Tappi Journal
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males (2007)
Santtila P, Sandnabba NK, Jern P, Varjonen M, Witting K, von der Pahlen B
International Journal of Impotence Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rectifying Misconceptions of Wittgenstein and Phillips: Contemplating Religious Forms of Life by Mikel Burley (2014)
Hugo Strandberg
Nordic Wittgenstein Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recurrent respiratory tract infections or acute otitis media were not a risk factor for vocabulary development in children at 13 and 24 months of age (2019)
Annette Nylund, Laura Toivonen, Pirjo Korpilahti, Anne Kaljonen, Ville Peltola, Pirkko Rautakoski
Acta Paediatrica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recursive Learning for Sparse Markov Models (2016)
Xiong J, Jääskinen V, Corander J
Bayesian Analysis
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recycling of Industrial Metals and Materials: Trends in Recent Research—Part I (2019)
Dirk E. Verhulst, Fiseha Tesfaye, Mark E. Schlesinger
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recycling of wastes from the production of alumina-based catalyst carriers (2016)
Anna N. Matveyeva, Nikolai A. Pakhomov, Dmitry Yu. Murzin
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Redesigning mass courses in business schools - The challenging new role of the teacher (2014)
J. Lindström, M. Nordell
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reduced graphene oxide as a water, carbon dioxide and oxygen barrier in plasticized poly(vinyl chloride) films (2018)
Ngoc Minh Nguyen Huynh, Zhanna A. Boeva, Jan-Henrik Smått, Markus Pesonen, Tom Lindfors
RSC Advances
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reduced Graphene Oxide Films as Solid Transducers in Potentiometric All-Solid-State Ion-Selective Electrodes (2012)
Hernandez R, Riu J, Bobacka J, Valles C, Jimenez P, Benito AM, Maser WK, Rius FX
Journal of Physical Chemistry C
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reduced Limestone Consumption in Steel Manufacturing Using a Pseudo-catalytic Calcium Lixiviant (2014)
Hannu-Petteri Mattila, Michael D. Wyrsta, Ron Zevenhoven
Energy and Fuels
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reduced predation risk for melanistic pygmy grasshoppers in post-fire environments (2012)
Karpestam E, Merilaita S, Forsman A
Ecology and Evolution
Visa på utgivarens sida
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Reducing inequalities: A human rights-based approach in Finland's development cooperation with special focus on gender and disability - a case study on Ethiopia and Kenya (2014)
Hisayo Katsui, Eija M. Ranta, Sisay A. Yeshanew, Godfrey M. Musila, Maija Mustaniemi-Laakso, Alessandra Sarelin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reducing Leakage Currents in n-Channel Organic Field-Effect Transistors Using Molecular Dipole Monolayers on Nanoscale Oxides (2013)
Josué F. Hardigree, Thomas J. Dawidczyk, Robert M. Ireland, Gary L. Johns, Byung-Jun Jung, Mathias Nyman, Ronald Österbacka, Nina Markovic, Howard E. Katz
ACS Applied Materials and Interfaces
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reducing NOx emissions using fuel staging, air staging, and selective noncatalytic reduction in synergy (2005)
Zabetta EC, Hupa M, Saviharju K
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reduction of superheater corrosion by co-firing risky biomass with sewage sludge (2010)
Aho M, Yrjas P, Taipale R, Hupa M, Silvennoinen J
Fuel
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reductive amination of ketones with benzylamine over gold supported on different oxides (2019)
E. Kolobova, P. Mäki-Arvela, A. Pestryakov, E. Pakrieva, L. Pascual, A. Smeds, J. Rahkila, T. Sandberg, J. Peltonen, D. Yu. Murzin
Catalysis Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reductive N-methylation of amines using dimethyl carbonate and molecular hydrogen: Mechanistic insights through kinetic modelling (2018)
Jose R. Cabrero-Antonino, Rosa Adam, Johan Wärnå, Dmitry Yu. Murzin, Matthias Beller
Chemical Engineering Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reed as a gasification fuel: a comparison with woody fuels (2013)
Link S, Kask Ü, Paist A, Siirde A, Arvelakis S, Hupa M, Yrjas P, Külaots I
Mires and Peat
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-Evaluation of Animal Protection by the Finnish Animal Rights Lawyers Society (2019)
Birgitta Wahlberg
Society Register
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-evaluation of the optimal operating conditions for the primary end of an integrated steel plant using multi-objective genetic algorithms and Nash equilibrium (2006)
Hodge BM, Pettersson F, Chakraborti N
Steel Research International
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-examining Settler Discourse in Alexandra Fuller’s Autobiographical Writing (2018)
Lena Englund
Scrutiny2: Issues in English Studies in Southern Africa
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reference electrodes with polymer-based membranes—comprehensive performance characteristics (2019)
Peter Lingenfelter, Bartosz Bartoszewicz, Jan Migdalski, Tomasz Sokalski, Mirosław M. Bućko, Robert Filipek, Andrzej Lewenstam
Membranes
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reference-facilitated phosphoproteomics: fast and reliable phosphopeptide validation by microLC-ESI-Q-TOF MS/MS (2007)
Imanishi, Kochin, Ferraris, de Thonel, Pallari, Corthals, Eriksson
Molecular and Cellular Proteomics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Referendum Policies across Political Systems (2019)
Nanuli Silagadze, Sergiu Gherghina
Political Quarterly
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Referring to oneself in the third person. A novel construction in
text-based computer-mediated communication
(2015)
Tuija Virtanen
John benjamins
A4 Konferenspublikationer
Refinement-Based Development of Timed Systems (2012)
Berthing J, Boström P, Sere K, Tsiopoulos L, Vain J
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Refinement-based modeling of the ErbB signaling pathway (2019)
Bogdan Iancu, Usman Sanwal, Cristian Gratie, Ion Petre
Computers in Biology and Medicine
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Refinement-based modelling of the ErbB signalling pathway (2014)
Bogdan Iancu, Cristian Gratie, Ion Petre
Analele Universitatii Bucuresti
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Refinement of biomodels using Petri nets (2016)
Diana-Elena Gratie
A4 Konferenspublikationer
Refinement of Structured Interactive Systems (2014)
Denisa Diaconescu, Luigia Petre, Kaisa Sere, Gheorge Stefanescu
Springer
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Refinement strategies for piecewise linear functions utilized by reformulation-based techniques for global optimization (2013)
Andreas Lundell, Tapio Westerlund
Computer Aided Chemical Engineering
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/6 Nästa sida Sista sidan
Dela länk