Publikationer (732)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/8 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Democratic Innovations to the Rescue?: Political Trust and Attitudes Toward Democratic Innovations in Southwest Finland (2016)
Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Krister Lundell
International Journal of Public Administration
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Demographic routes to variability and regulation in bird populations (2016)
Saether BE, Grotan V, Engen S, Coulson T, Grant PR, Visser ME, Brommer JE, Grant BR, Gustafsson L, Hatchwell BJ, Jerstad K, Karell P, Pietiainen H, Roulin A, Rostad OW, Weimerskirch H
Nature Communications
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Demographic strategies of plant invaders in temporally varying environments (2015)
Li S-L, Ramula S
Population Ecology
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Demokraattiset innovaatiot Suomessa – Käyttö ja vaikutukset paikallisella ja valtakunnallisella tasolla (2016)
Henrik Serup Christensen, Maija Jäske, Maija Setälä, Elias Laitinen
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Demokratiaindikaattorit 2015 (2015)
Borg Sami, Kestilä-Kekkkonen Elina, Westinen Jussi
Ministry of Justice, Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratian teoria ja todellisuus (2010)
Rapeli Lauri
Kaleva
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratia tuli idästä (2017)
Rapeli Lauri
Tiede
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati bakom lyckta dörrar (2018)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati förutsätter öppenhet (2014)
Sandberg Siv
Finlands kommuntidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati i försvarsposition (2015)
Rapeli Lauri
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati i världen minskar (2016)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratins paradox (2013)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratins tidsperspektiv kan förlängas (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratins uppkomst (2013)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Demokratiska innovationer och förutsättningar för ett kollektivt förnuft (2015)
Himmelroos Staffan
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati stinker (2016)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati är en lyxvara (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Demonstrating the conservation of angular momentum using spherical magnets (2018)
Linden J, Slotte J, Källman KM
American Journal of Physics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Demonstrating the vector character of angular momentum using a tandem fidget spinner (2018)
Johan Lindén
Physics Education
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
De många sanningarnas krig: Tammerfors 1918 (2008)
Matias Kaihovirta
Historisk tidskrift för Finland
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge. (2014)
Siv Sandberg
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den bottniska sfären.: Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia (2015)
Nils Erik Villstrand
Novus forlag
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den digitala skrivprocessen - skriva, spara, skicka (2015)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den existentiella skillnaden mellan att tillbringa och spendera tid tillsammans (2019)
Natan Elgabsi
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den finländska radikalvänstern: Några anteckningar kring ett 100-årsjubileum (2017)
Andreas Fagerholm
Ny Tid
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Den finländska sjöfarten under autonomins tid (2013)
Kasper Westerlund
Ålands emigrantinstitut
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den finländska valreklamen mellan nytt och gammalt (2001)
Carlson T
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den finska telekommunikationssektorn i förändring – om affärsnätverkens betydelse och teknologisk konvergens som drivkraft (2008)
Anna-Greta Nyström
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den fria viljan är ingen hypotes (2012)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den förberedande fastan (2018)
Jakob Dahlbacka
Vinterblommor
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den förbjudna kärleken: Kolonialismens paradoxala arv (2014)
Pirjatanniemi Elina
Fredsposten
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den förbjudna reformen (2016)
Dag Anckar
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den föreställda gemenskapen pisshuvud [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den författande filosofen: Recension (2013)
Salla Peltonen
Ikaros
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den goda marthahusmoderns hemslöjdsarbete : hemslöjd som kvinnligt kompetensfält och nationalitetsmarkör på 1920- och 1930-talen (2014)
Ekqvist Maria
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den gröna drömmen: Självhushållning, mening, motstånd (2018)
Andreas Backa
Budkavlen
B2 Bokavsnitt
Den hermeneutiska forskningsprocessen (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
D1 Artikel i en facktidskrift
Den historiska bosättningen i skärgården (2019)
Andreas Granberg
Skärgård
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den icke-likgiltiga musikens år [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den jungbergska kontroversen: Ett uttryck för pietismens mobiliserande kraft i 1850-talets Munsala? (2018)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet (2017)
Sofie Strandén-Backa, Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
D1 Artikel i en facktidskrift
Den konsthistoriska kursen (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den kritiska mansforskningen (2012)
Thomas Heikell
Finsk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den laestadianska Rauhan Sana-riktningens mötesplatser i norra svenska Österbotten fram till år 2011 (2014)
Gerd Snellman
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den litterära barnmetamorfen och barnlitteraturens möjlighet (2007)
Maria Lassén-Seger
Nuorisotutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den litterära dialogens mekanismer: Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten (2018)
Olga Engfelt
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den mörka framtiden [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E3 Redigerat populärverk
Denna framtid är vår: Astra 100 år : en feministisk antologi (2018)
Nina Nyman
Förlaget M
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den omstridda guldåldern: Bruket av 300-talet och Konstantin-gestalten i 1700-talspostillor (2018)
Niklas Antonsson
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den osynliggjorda barnbok(skritik)en (1999)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv (2015)
Lena Marander-Eklund
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B2 Bokavsnitt
Den politiska reklamen – konflikternas scen? (2001)
Carlson T
Demokratiinstitutet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den psykologiserande berättaren. Makt och maktutövning som teman i berättande om pedofili. (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Studies on religion and memory
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den resurssmarta framtiden (2014)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den röde patronen som hjälte. Bokrecension (2017)
Matias Kaihovirta
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan (2014)
Christel Sundqvist
B2 Bokavsnitt
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den seglivade kommundirektörsmakten. Lokalpolitiskt ledarskap i Finland. (2015)
Sandberg Siv
Gyldendal Akademisk
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige – etablering, organisation och mission (2018)
Sabina Hadžibulić
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den sista utopins fall: Krisen för mänskliga rättigheter (2018)
Fredrik Portin, Olle Widhe
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Density-dependent sexual selection in the monogamous fish Archocentrus nigrofasciatus (2008)
Lehtonen TK, Lindström K
Oikos
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Density effects on fish egg survival and infections depend on salinity (2015)
Topi K Lehtonen, Charlotta Kvarnemo
Marine Ecology Progress Series
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten (2013)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet (2017)
Ruth Tuhus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den stipendietid nu kommer [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den största familjefejden (2014)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den svenska skolan - effektiv och jämlik (2004)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
D2 Artikel i en professionell bok
Den svenska yrkesutbildningens och högskoleutbildningens utmaningar (2015)
Broo Roger
B2 Bokavsnitt
Den svårfångade fria bildningen – om folkbildning i 2000-talets Finland (2013)
Annika Turunen
Föreningen för folkbildningsforskning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den sällsamma bruttonationalprodukten (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den tomma piedestalen tillägnad François Arago (2016)
Sofia Aittomaa
Tahiti
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den underbara handen. [Review of Panelius, Martin, Santti, Risto & Tuusvuori, Jarkko S., Käsikirja] (2016)
Olli Lagerspetz
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den unga människans rätt till sammanhang och delaktighet: (The young people’s right to connectedness and participation) (2007)
Gun Jungerstam, Pia Nyman-Kurkiala, Kristina Ström, Lisbet Lindholm
Nordic Journal of Nursing Research
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den vitryska glansbilden (Column) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den välmenande expertisens problem (2016)
Salla Peltonen
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
De olympiska segrarnas marsch (2016)
Kaj Ahlsved
Österbottens tidning
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Deoxygenation of fatty acids for production of fuels and chemicals (2014)
Bartosz Rozmysłovicz
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Dependency Graphs and Mass Conservation in Reaction Systems (2014)
Sepinoud Azimi, Cristian Gratie, Sergiu Ivanov, Ion Petre
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dependency Graphs and Mass Conservation in Reaction Systems (2015)
Sepinoud Azimi, Cristian Gratie, Sergiu Ivanov, Ion Petre
Theoretical Computer Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dependency relations between elementary intramolecular operations in gene assembly in ciliates (2014)
Petre Ion, Rogojin Vladimir
Journal of Automata, Languages and Combinatorics
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Depletion of coating color components in the blade coating process circulation (2011)
Anne Rutanen, Martti Toivakka
Tappi Journal
D3 Professionell konferenspublikation
Deposit build-up and corrosion in a copper flash smelting heat recovery boiler (2016)
Juho Lehmusto, Daniel Stenlund, Mari Lindgren, Patrik Yrjas
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deposit build-up and corrosion in a copper flash smelting heat recovery boiler (2017)
Juho Lehmusto, Daniel Stenlund, Mari Lindgren, Patrik Yrjas
Oxidation of Metals
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deposition behaviour of model biofuel ash in mixtures with quartz sand. Part 1: Experimental data (2006)
Theis M, Mueller C, Skrifvars BJ, Hupa M, Tran HH
Fuel
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deposition behaviour of molten alkali-rich fly ashes - development of a submodel for CFD applications (2005)
Mueller C, Selenius M, Theis M, Skrifvars BJ, Backman R, Hupa M, Tran H
Proceedings of the Combustion Institute
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deposition of nanomaterials: A crucial step in biosensor fabrication (2018)
Ahmad R, Wolfbeis OS, Hahn YB, Alshareef HN, Torsi L, Salama KN
Visa på utgivarens sida
D2 Artikel i en professionell bok
De praktiska arrangemangen – ett nödvändigt arbete för lägrets genomförande (2016)
Birgitta Sarelin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Depth-related spatial patterns of sublittoral blue mussel beds and their associated macrofaunal diversity revealed by geostatistical analyses (2015)
Eliecer R. Díaz, Johan Erlandsson, Mats Westerbom, Patrik Kraufvelin
Marine Ecology Progress Series
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deregulation of ocular nucleotide homeostasis in patients with diabetic retinopathy (2017)
Loukovaara S, Sandholm J, Aalto K, Liukkonen J, Jalkanen S, Yegutkin GG
Journal of Molecular Medicine
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Deregulation of the Notch pathway as a common road in viral carcinogenesis (2018)
Vázquez-Ulloa E, Lizano M, Sjöqvist M, Olmedo-Nieva L, Contreras-Paredes A
Reviews in Medical Virology
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Derivation and Formal Verification of a Mode Logic for Layered Control Systems (2011)
Yuliya Prokhorova, Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Kimmo Varpaaniemi, Timo Latvala
IEEE
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Derivation and selection of norm-bounded uncertainty descriptions based on multiple models (2003)
Nystrom RH, Haggblom KE, Boling JM
International Journal of Control
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Derivation of Concurrent Programs by Stepwise Scheduling of Event-B Models (2014)
Pontus Boström, Fredrik Degerlund, Kaisa Sere, Marina Waldén
Formal Aspects of Computing
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/8 Nästa sida Sista sidan
Dela länk