Publications (667)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/7 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
B1 Non-refereed journal articles
Demokratiska innovationer och förutsättningar för ett kollektivt förnuft (2015)
Himmelroos Staffan
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Demokrati stinker (2016)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Popularised article, newspaper article
Demokrati är en lyxvara (2019)
Rapeli Lauri
A1 Journal article (refereed)
Demonstrating the conservation of angular momentum using spherical magnets (2018)
Linden J, Slotte J, Källman KM
American Journal of Physics
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
De många sanningarnas krig: Tammerfors 1918 (2008)
Matias Kaihovirta
Historisk tidskrift för Finland
D4 Published development or research report or study
Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge. (2014)
Siv Sandberg
A3 Book section, Chapters in research books
Den bottniska sfären.: Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia (2015)
Nils Erik Villstrand
Novus forlag
E1 Popularised article, newspaper article
Den digitala skrivprocessen - skriva, spara, skicka (2015)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Den finländska radikalvänstern: Några anteckningar kring ett 100-årsjubileum (2017)
Andreas Fagerholm
Ny Tid
B3 Non-refereed conference proceedings
Den finländska sjöfarten under autonomins tid (2013)
Kasper Westerlund
Ålands emigrantinstitut
A1 Journal article (refereed)
Den finländska valreklamen mellan nytt och gammalt (2001)
Carlson T
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Den finska telekommunikationssektorn i förändring – om affärsnätverkens betydelse och teknologisk konvergens som drivkraft (2008)
Anna-Greta Nyström
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Den fria viljan är ingen hypotes (2012)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Den förberedande fastan (2018)
Jakob Dahlbacka
Vinterblommor
E1 Popularised article, newspaper article
Den förbjudna kärleken: Kolonialismens paradoxala arv (2014)
Pirjatanniemi Elina
Fredsposten
B1 Non-refereed journal articles
Den förbjudna reformen (2016)
Dag Anckar
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Den föreställda gemenskapen pisshuvud [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Den författande filosofen: Recension (2013)
Salla Peltonen
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Den gröna drömmen: Självhushållning, mening, motstånd (2018)
Andreas Backa
Budkavlen
B2 Book section
Den hermeneutiska forskningsprocessen (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
E1 Popularised article, newspaper article
Den icke-likgiltiga musikens år [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
A1 Journal article (refereed)
Den jungbergska kontroversen: Ett uttryck för pietismens mobiliserande kraft i 1850-talets Munsala? (2018)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
A3 Book section, Chapters in research books
Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet (2017)
Sofie Strandén-Backa, Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
D6 Edited professional books
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
D1 Article in a trade journal
Den konsthistoriska kursen (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
B1 Non-refereed journal articles
Den kritiska mansforskningen (2012)
Thomas Heikell
Finsk tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
A3 Book section, Chapters in research books
Den laestadianska Rauhan Sana-riktningens mötesplatser i norra svenska Österbotten fram till år 2011 (2014)
Gerd Snellman
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
E1 Popularised article, newspaper article
Den mörka framtiden [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E3 Edited popular book
Denna framtid är vår: Astra 100 år : en feministisk antologi (2018)
Nina Nyman
Förlaget M
A3 Book section, Chapters in research books
Den omstridda guldåldern: Bruket av 300-talet och Konstantin-gestalten i 1700-talspostillor (2018)
Niklas Antonsson
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A1 Journal article (refereed)
Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv (2015)
Lena Marander-Eklund
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B2 Book section
Den politiska reklamen – konflikternas scen? (2001)
Carlson T
Demokratiinstitutet
A1 Journal article (refereed)
Den psykologiserande berättaren. Makt och maktutövning som teman i berättande om pedofili. (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Studies on religion and memory
E1 Popularised article, newspaper article
Den resurssmarta framtiden (2014)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
E1 Popularised article, newspaper article
Den röde patronen som hjälte. Bokrecension (2017)
Matias Kaihovirta
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
D5 Textbook, professional manual or guide
Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan (2014)
Christel Sundqvist
Studentlitteratur
B2 Book section
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber
A3 Book section, Chapters in research books
Den seglivade kommundirektörsmakten. Lokalpolitiskt ledarskap i Finland. (2015)
Sandberg Siv
Gyldendal Akademisk
B1 Non-refereed journal articles
Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige – etablering, organisation och mission (2018)
Sabina Hadžibulić
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Den sista utopins fall: Krisen för mänskliga rättigheter (2018)
Fredrik Portin, Olle Widhe
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
A1 Journal article (refereed)
Density effects on fish egg survival and infections depend on salinity (2015)
Topi K Lehtonen, Charlotta Kvarnemo
Marine Ecology Progress Series
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten (2013)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet (2017)
Ruth Tuhus
E1 Popularised article, newspaper article
Den stipendietid nu kommer [kolumn] (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Den största familjefejden (2014)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
A1 Journal article (refereed)
Den svenska skolan - effektiv och jämlik (2004)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
D2 Article in a professional book
Den svenska yrkesutbildningens och högskoleutbildningens utmaningar (2015)
Broo Roger
B2 Book section
Den svårfångade fria bildningen – om folkbildning i 2000-talets Finland (2013)
Annika Turunen
Föreningen för folkbildningsforskning
E1 Popularised article, newspaper article
Den sällsamma bruttonationalprodukten (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
B1 Non-refereed journal articles
Den tomma piedestalen tillägnad François Arago (2016)
Sofia Aittomaa
Tahiti
B1 Non-refereed journal articles
Den underbara handen. [Review of Panelius, Martin, Santti, Risto & Tuusvuori, Jarkko S., Käsikirja] (2016)
Olli Lagerspetz
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Den unga människans rätt till sammanhang och delaktighet: (The young people’s right to connectedness and participation) (2007)
Gun Jungerstam, Pia Nyman-Kurkiala, Kristina Ström, Lisbet Lindholm
Nordic Journal of Nursing Research
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Den vitryska glansbilden (Column) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Den välmenande expertisens problem (2016)
Salla Peltonen
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
De olympiska segrarnas marsch (2016)
Kaj Ahlsved
Österbottens tidning
G5 Doctoral dissertation (article)
Deoxygenation of fatty acids for production of fuels and chemicals (2014)
Bartosz Rozmysłovicz
D4 Published development or research report or study
Dependency Graphs and Mass Conservation in Reaction Systems (2014)
Sepinoud Azimi, Cristian Gratie, Sergiu Ivanov, Ion Petre
A1 Journal article (refereed)
Dependency Graphs and Mass Conservation in Reaction Systems (2015)
Sepinoud Azimi, Cristian Gratie, Sergiu Ivanov, Ion Petre
Theoretical Computer Science
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Dependency relations between elementary intramolecular operations in gene assembly in ciliates (2014)
Petre Ion, Rogojin Vladimir
Journal of Automata, Languages and Combinatorics
A1 Journal article (refereed)
Depletion of coating color components in the blade coating process circulation (2011)
Anne Rutanen, Martti Toivakka
Tappi Journal
A1 Journal article (refereed)
Deposit build-up and corrosion in a copper flash smelting heat recovery boiler (2017)
Juho Lehmusto, Daniel Stenlund, Mari Lindgren, Patrik Yrjas
Oxidation of Metals
View on publisher's site
D3 Professional conference proceedings
Deposit build-up and corrosion in a copper flash smelting heat recovery boiler (2016)
Juho Lehmusto, Daniel Stenlund, Mari Lindgren, Patrik Yrjas
A1 Journal article (refereed)
Deposition behaviour of model biofuel ash in mixtures with quartz sand. Part 1: Experimental data (2006)
Theis M, Mueller C, Skrifvars BJ, Hupa M, Tran HH
Fuel
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Deposition behaviour of molten alkali-rich fly ashes - development of a submodel for CFD applications (2005)
Mueller C, Selenius M, Theis M, Skrifvars BJ, Backman R, Hupa M, Tran H
Proceedings of the Combustion Institute
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Deposition of nanomaterials: A crucial step in biosensor fabrication (2018)
Ahmad R, Wolfbeis OS, Hahn YB, Alshareef HN, Torsi L, Salama KN
View on publisher's site
D2 Article in a professional book
De praktiska arrangemangen – ett nödvändigt arbete för lägrets genomförande (2016)
Birgitta Sarelin
A1 Journal article (refereed)
Depth-related spatial patterns of sublittoral blue mussel beds and their associated macrofaunal diversity revealed by geostatistical analyses (2015)
Eliecer R. Díaz, Johan Erlandsson, Mats Westerbom, Patrik Kraufvelin
Marine Ecology Progress Series
A1 Journal article (refereed)
Deregulation of ocular nucleotide homeostasis in patients with diabetic retinopathy (2017)
Loukovaara S, Sandholm J, Aalto K, Liukkonen J, Jalkanen S, Yegutkin GG
Journal of Molecular Medicine
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Deregulation of the Notch pathway as a common road in viral carcinogenesis (2018)
Vázquez-Ulloa E, Lizano M, Sjöqvist M, Olmedo-Nieva L, Contreras-Paredes A
Reviews in Medical Virology
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Derivation and Formal Verification of a Mode Logic for Layered Control Systems (2011)
Yuliya Prokhorova, Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Kimmo Varpaaniemi, Timo Latvala
IEEE
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Derivation and selection of norm-bounded uncertainty descriptions based on multiple models (2003)
Nystrom RH, Haggblom KE, Boling JM
International Journal of Control
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Derivation of Concurrent Programs by Stepwise Scheduling of Event-B Models (2014)
Pontus Boström, Fredrik Degerlund, Kaisa Sere, Marina Waldén
Formal Aspects of Computing
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Derivation of Parallel and Resilient Programs from Simulink Models (2015)
Sergey Ostroumov, Pontus Boström, Marina Waldén
IEEE
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Derivation of Structural VHDL from Component-Based Event-B Models (2013)
Sergey Ostroumov, Leonidas Tsiopoulos, Juha Plosila and Kaisa Sere
TUCS
A1 Journal article (refereed)
Deriving a Mode Logic Using Failure Modes and Effects Analysis (2012)
Yuliya Prokhorova, Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Kimmo Varpaaniemi, Timo Latvala
International Journal of Critical Computer-Based Systems
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Deriving and Formalising Safety and Security Requirements for Control Systems (2018)
Elena Troubitsyna, Inna Vistbakka
Springer
View on publisher's site
D4 Published development or research report or study
Deriving Efficient and Dependable Parallel Programs from Simulink Models (2014)
Sergey Ostroumov, Pontus Boström, Marina Waldén, Mikko Huova
A4 Conference proceedings
Deriving Mode Logic for Autonomous Resilient Systems (2018)
Inna Vistbakka, Amin Majd, Elena Troubitsyna
Springer
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
De romerska papegojorna (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
A3 Book section, Chapters in research books
Der stumme Fahrstuhl: Wie man eine neue Identität konstruieren kann (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Waxmann Verlag
A1 Journal article (refereed)
Design and Application of In Vivo FRET Biosensors to Identify Protein Prenylation and Nanoclustering Inhibitors (2012)
Köhnke M, Schmitt S, Ariotti N, Piggott AM, Parton RG, Lacey E, Capon RJ, Alexandrov K, Abankwa D
Chemistry and Biology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Design and characterization of a mutation outside the active site of human thymidylate synthase that affects ligand binding (2010)
Cardinale, Salo-Ahen, Guaitoli, Ferrari, Venturelli, Franchini, Battini, Ponterini, Wade, Costi
Protein Engineering, Design and Selection
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Design and cost optimization for hierarchical data (2014)
Kari Tokola, Andreas Lundell, Jaakko Nevalainen, Hannu Oja
Statistica Neerlandica
View on publisher's site
G5 Doctoral dissertation (article)
Design and evaluation of web interface signs to web usability: a semiotic framework (2014)
Muhammad Nazrul Islam
A4 Conference proceedings
Design and Implementation of Energy Saving Digital Hydraulic Control System (2007)
Matti Linjama, Mikko Huova, Pontus Boström, Arto Laamanen, Lauri Siivonen, Lionel Morel, Marina Waldén, Matti Vilenius
Tampere University of Technology
A4 Conference proceedings
Design and Validation of Digital Controllers for Hydraulics Systems (2007)
Pontus Boström, Matti Linjama, Lionel Morel, Lauri Siivonen, Marina Waldén
Tampere University of Technology
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Design and Validation of Stateful Composite RESTful Web Services (2014)
Irum Rauf
A4 Conference proceedings
Design Complexity Management in Embedded System Design (2009)
Johan Ersfolk, Johan Lilius, Jari Muurinen, Ari Salomäki, Niklas Fors, Johnny Nylund
CEUR-WS.org
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/7 Next page Last page
Share link Export