Publikationer (671)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/7 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
C1 Bok
Förändringsledning (2019)
Anette Hallin, Anna Olsson, Maria Widström
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Föräldrars vaccinattityder som existentiella narrativ: En kvalitativ livsåskådningsstudie om mässlingsfallet i Larsmo (2019)
Carolin Ahlvik-Harju
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förutsägbara skumraskaffärer. Recension av Arlette Starcks Ikonsmugglarna (2009)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försök och misstag (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försök och misstag (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
För Sverige i tiden (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försvara bildning och demokrati! (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé (2018)
Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
För stor eller liten?: Om den offentliga sektorns storlek (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försoning genom att förstå den andre (2016)
Matias Kaihovirta
Källan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Försoning, erkännande och inklusion : perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna (2016)
Carola Nordbäck
Studies on Religion and Memory
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv: (The spirituality of the congregation from a liturgical perspective) (2014)
Bernice Sundkvist
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förpassade (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förpaktare (2019)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Introduction (2015)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Introduction (2016)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Introduction (2017)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Editorial (2017)
Annette Landen
ICO Iconographisk post
B2 Bokavsnitt
Förord (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förord (2017)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Umeå universitet
B2 Bokavsnitt
Förord (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Åbo Akademi University
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förord (2018)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
Umeå universitet
B2 Bokavsnitt
Förord (2017)
Barbara Lönnqvist
Lind
B2 Bokavsnitt
Förord (2018)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Förord (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
För- och nackdelar med samkommuner (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förnuftets röst (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
För lite – lagom – för mycket? Om talterapeuter och talterapi i Svenskfinland (2014)
Simberg Susanna

Puheterapeutti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förhållandet mellan uppfattningar, perception och produktion i svenskan i Helsingfors (2017)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förhållandet mellan temperament och språkutveckling hos spädbarn (2014)
Denise Ollas, Pirkko Rautakoski, Linnea Karlsson
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
För Gud och fosterland : religiöst historiebruk i Anders Svedbergs historieskrivning (2016)
Jakob Dahlbacka
Teologinen Aikakauskirja
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Författningar: gamla och nya (2014)
Dag Anckar
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Författarna - en utsatt grupp (2018)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Föreställningar om Israel vid tidens slut (2014)
Maria Leppäkari
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Föreställningar om biologisk särart. Biblisk stigma, vetenskap och samtida samhällsproblem (2016)
Natan Elgabsi
Ikaros
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Föreläsningar i teologi under Gamla Akademins tid. Ett studentperspektiv (2006)
Anni Maria Laato
Finsk tidskrift
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Förekomsten av toxiska blågrönalger i Åländska insjöar (1988)
Diana Toivola, John Eriksson, Jussi Meriluoto
O2 Annat
Fördömda minnen och utsuddade historier (2019)
Miriam Rönnqvist
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fördjupad hälsa: Kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma (2014)
Åsa Larsson, Terese Bondas, Ingela Lundgren
Hoitotiede
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Föraktet för fakta mer skrämmande än bomber (2017)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
För akademi och teologi - i tiden.: Avskedsföreläsning inför pensionering (2015)
Tage Kurtén
Teologinen Aikakauskirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Fästingen är Finlands farligaste djur (2015)
Margaretha Gustafsson
Skärgård
C2 Redigerat verk
Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Färgstark förnyelse. Barnboksåret 2018 (2019)
Mia Österlund
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Färgglatt om far och son. Recension av Bosse Löthén & Erika Kovanens Pop och pappa städar (2004)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Färggeometri och färgomdömen.: Wittgenstein, Lichtenberg, Runge och Goethes Färglära (2019)
Olli Lagerspetz
Filosofi vid Åbo Akademi
D1 Artikel i en facktidskrift
Fängslande om FN-skrapan (2016)
Mikael Andersson
Arkitektur -Stockholm-
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval? (2019)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Fyra kejserliga monument i Finland: tillkomst, mottagande och bemötande (2019)
Sofia Aittomaa
D3 Professionell konferenspublikation
Fuzzy optimization to improve mobile wellness applications for young-elderly (2015)
Mezei Jozsef, Nikou Shahrokh
AIS Electronic Library (AISeL)
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fuzzy optimization to improve mobile health and wellness recommendation systems (2018)
Mezei Jozsef, Nikou Shahrokh
Knowledge-Based Systems
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fuzzy Ontology Used for Knowledge Mobilization (2013)
Carlsson Christer, Mezei Jozsef, Brunelli Matteo
International Journal of Intelligent Systems
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Fuzzy Ontology Support for Knowledge Mobilisation (2017)
Carlsson Christer
Springer
Visa på utgivarens sida
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Fuzzy Ontology for Knowledge Mobilisation and Decision Support (2014)
Robin Wikström
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Fuzzy ontology and information granulation: an approach to knowledge mobilisation (2010)
Christer Carlsson, Matteo Brunelli, Jozsef Mezei
Springer
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fuzzy logic for acid sulfate soil mapping: Application to the southern part of the Finnish coastal areas (2014)
Amélie Beucher, Sören Fröjdö, Peter Österholm, Annu Martinkauppi, Peter Edén
Geoderma
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Fuzzy Entropy Used for Predictive Analytics (2016)
Christer Carlsson, Markku Heikkilä, József Mezei
Springer, Cham
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Fuzzy entropy used for predictive analytics (2015)
Christer Carlsson, Markku Heikkila, Jozsef Mezei
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Fuzzy C-Means for Fraud Detection in Large Transaction Data Sets (2018)
Carlsson Christer, Markku Heikkilä, Xiaolu Wang
The Institute of Electrical and Electronics Engineers
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Fuzzy Clustering of the Self-Organizing Map: Some Applications on Financial Time Series (2011)
Sarlin Peter, Eklund Tomas
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Future youth information and counselling: Building on information needs and trends (2018)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Future trends in drug formulation development and pharmaceutical manufacturing (2014)
Sandler Niklas
Dosis
C2 Redigerat verk
Futures for the Past (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Future Engineering Education: What Competences are Energy Companies Looking for when Recruiting Graduates with a Master of Science (Technology) Degree? (2014)
Luzilla Backa, Margareta Wihersaari
Engineering Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Future ageing: Welfare technology practices for our future older selves (2018)
Michela Cozza, Lucia Crevani, Anette Hallin, Jennie Schaeffer
Futures
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Furstar och folk i Åbo 1812 (2012)
Villstrand Nils Erik
Svenska litteratursällskapet
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Furfural production from prehydrolysis kraft liquor of eucalyptus wood (2014)
Verónica Matamala
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Funeral Ritual of Adam and Abel in GLAE - Confronting Gnostic Theology (2019)
Antti Laato
Åbo Akademi University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fundamentals of nanocasting to produce hierarchically porous materials (2013)
Bakker MG, Sayler F, Grano A, Smatt JH
Abstracts of Papers of the American Chemical Society
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Fundamental rights in the institutions and instruments of the Area of Freedom, Security and Justice (2014)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
A4 Konferenspublikationer
Fundamental mechanisms for dry and wet coating strength (2011)
Etienne Lazarus, Pekka Salminen, Parvez Alam, Martti Toivakka
PTS
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functions of Narrative Genres for Lived Religion (2014)
Tuija Hovi
Approaching Religion
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functionalized galactoglucomannan-based hydrogels for the removal of metal cations from aqueous solutions (2016)
Elizabeth Elgueta, Julio Sánchez, Daniel Dax, Chunlin Xu, Stefan Willför, Bernabé L Rivas, Marianela González
Journal of Applied Polymer Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functionalization of paper surfaces by modified galactoglucomannans (2013)
Lindqvist H, Bialczak S, Willfor S, Sundberg A
J-For: the Journal of Science and Technology for Forest Products and Processes
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functionalization of graphene oxide nanostructures improves photoluminescence and facilitates their use as optical probes in preclinical imaging (2015)
Prabhakar N, Näreoja T, von Haartman E, Şen Karaman D, Burikov SA, Dolenko TA, Deguchi T, Mamaeva V, Hänninen PE, Vlasov II, Shenderova O, Rosenholm JM
Nanoscale
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functionality of potential macroalgal indicators in the northern Baltic Sea (2018)
Henna Rinne, Samuli Korpinen, Johanna Mattila, Sonja Salovius-Laurén
Aquatic Botany
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Functional Diversification of the Chemical Landscapes of Yeast Sec14-like Phosphatidylinositol Transfer Protein Lipid-Binding Cavities (2019)
Ashutosh Tripathi, Elliott Martinez, Ahmad J Obaidullah, Marta G. Lete, Max Lönnfors, Danish Khan, Krishnakant G. Soni, Carl J Mousley, Glen E. Kellogg, Vytas A. Bankaitis
Journal of Biological Chemistry
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/7 Nästa sida Sista sidan
Dela länk