Publications (772)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page24/78 Next page Last page
A Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y А Р All 
B1 Non-refereed journal articles
Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstuide om dödens makt (2017)
Christina Sandberg
Thanatos - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Verkkojulkaisu
B1 Non-refereed journal articles
Med Humboldt i universitetsdebatten (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Signum
B1 Non-refereed journal articles
Medverkan till kontraktsbrott - allmänna synpunkter (2017)
Peter Wetterstein
Marius
B1 Non-refereed journal articles
Merien sääntely meillä ja muualla (2017)
Nina Tynkkynen
Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
B1 Non-refereed journal articles
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar (2017)
Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
B1 Non-refereed journal articles
Musik och materialitet (2017)
Johannes Brusila
Sphinx
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page24/78 Next page Last page
Share link Export