Publications (79)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
SMOOTHING OF AC-POLAROGRAPHIC DATA BY FFT FILTERING (1990)
BOBACKA J, IVASKA A
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Starting Points in the Encounter between Christianity and Judaism. (2003)
Anni Maria Laato
Lutheran World Federation
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt” (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Svenska yrkeshögskolan
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi (2004)
Loman Bengt, Haapamäki Saara
Tampere University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Salaisen agentin ja ihmeidentekijöiden näkökulmia kolminaisuusoppiin (2006)
Anni Maria Laato
Kirjapaja
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska kyrkan, den samkönade kärlekens realitet och ”välsignelsens förbannelse” (2007)
Mikael LIndfelt
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
A3 Book section, Chapters in research books
System Level Simulations (2007)
Seppo Virtanen, Dragos Truscan, Sanna Määttä, Tomi Westerlund, Jouni Isoaho, Jari Nurmi
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland (2008)
Bäck Maria
Samforsk
A3 Book section, Chapters in research books
Språksystem och språkanvändning (2008)
Haapamäki Saara
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Subject doubling in Finnish. The role of deficient pronouns (2008)
Anders Holmberg, Urpo Nikanne
Syntax and Semantics
Emerald
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
SystemC-based Simulation of the MICAS Architecture (2008)
Truscan D, Sandström K, Lilius J, Porres I
A3 Book section, Chapters in research books
Some Examples of Computing the Possibilistic Correlation Coefficient from Joint Possibility Distributions (2010)
Robert Fullér, József Mezei, Péter Várlaki
A3 Book section, Chapters in research books
Smart Metering and Customer Consumption Behavior Profiling Exploring Potential Business Opportunities for DSOs and Electricity Retailers (2012)
Liu Hongyan, Eklund Tomas, Back Barbro
Taylor & Francis
A3 Book section, Chapters in research books
Stadsdelens metamorfos - med eller utan gentrifiering (2012)
Peter Ehrström
Acta Wasaensis, University of Vaasa
A3 Book section, Chapters in research books
Supporting student innovation through project-based learning and industry co-operation (2012)
Roslöf J, Björkqvist J, Virtanen S
iNEER
A3 Book section, Chapters in research books
Seeking Hidden Dimensions of Algebra Teaching through Video Analysis (2013)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Cappelen Damm
A3 Book section, Chapters in research books
Sorting the metaverse out and how metaverse is sorting us out (2013)
Huvila Isto
Palgrave Macmillan
A3 Book section, Chapters in research books
Sveaborg and the End of the Swedish Cosmopolitan Eighteenth Century: An Epilogue (2013)
Holger Weiss, Göran Rydén
Ashgate
A3 Book section, Chapters in research books
Selective Oxidation of Biomass-Derived Secondary Alcohols (2014)
Olga A. Simakova, Dmitry Yu. Murzin
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Sentence-initial adverbials in written texts: On discourse functions and cognitive motivations (2014)
Tuija Virtanen
Presses Universitaires de Louvain
A3 Book section, Chapters in research books
Servants and Agents: Gender Roles in Neo-Charismatic Christianity (2014)
Tuija Hovi
Palgrave Macmillan
A3 Book section, Chapters in research books
Single-site catalysts. (2014)
Bertrand Heurtefeu , Florent Vaultier, Reko Leino, Christophe Boisson, Henri Cramail
A3 Book section, Chapters in research books
Social capital, mental well-being and loneliness in older people (2014)
Nyqvist F., Cattan M.
A3 Book section, Chapters in research books
Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa (2014)
Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Vastapaino
A3 Book section, Chapters in research books
Sotilaskansan tuskainen taival (2014)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Book section, Chapters in research books
Structural Organisation and Biomimesis of Nature's Polymer Composites (2014)
Parvez Alam
Nova Science Publishers
A3 Book section, Chapters in research books
Sadovaya Ulitsa i St. Petersbrug och Vasagatan i Helsingfors: Två marginella gator och deras förändring. (2015)
Anna-Maria Åström
Nordiska museets förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Scenario-based Design and Validation of REST Web Service Compositions (2015)
Irum Rauf, Faezeh Siavashi, Dragos Truscan, Ivan Porres
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Sexy Selfies of the transitioning (2015)
Airi-Alina Allaste, Katrin Tiidenberg
Palgrave Macmillan
A3 Book section, Chapters in research books
Shifting Authorities and New Legitimacies (2015)
Måns Broo, Ruth Illman, Marcus Moberg, Terhi Utriainen
Lit verlag
A3 Book section, Chapters in research books
Självstyrelse och regional integration - nordiska frågor. (2015)
Sarah Stephan
Nordiska rådet
A3 Book section, Chapters in research books
Skolutveckling som mångprofessionellt samarbete - en inramning av forskningsbaserad utveckling och utvecklingsorienterad forskning (2015)
Michael Uljens
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Stadsdelen Brändö - från arbetarnas trästad till kunskapsstad (2015)
Peter Ehrström
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Standard eller dialekt? Några nedslag i modern Vasasvenska (2015)
Viveca Rabb
Vaasan yliopiston julkaisuja
A3 Book section, Chapters in research books
Studying games from the viewpoint of information (2015)
Olle Sköld, Suellen Adams, J. Tuomas Harviainen and Isto Huvila
ETC Press
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska och finska i samma samtal (2015)
Sofie Henricson
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Sången på tre orter i Svenskfinland (2015)
Ros-Mari Djupsund
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena (2016)
Kimmo Elo, Olli Kleemola
Turun historiallinen yhdistys ry
A3 Book section, Chapters in research books
Seattle Central Library as Place: Reconceptualising Space, Community and Information at the Central Library (2016)
Karen Fisher, Matthew Saxton, Phillip Edwards and Jens-Erik Mai
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Seeing the Individual in the Midst of Large-Scale Phenomena: Some Remarks on the European Approach to the Refugee Situation (2016)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
Intersentia
A3 Book section, Chapters in research books
Splittring utifrån eller väckelse inifrån? : Studentmissionens uppkomst ur ett historiebruksperspektiv (2016)
Tove Höglund
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Book section, Chapters in research books
Subnational Democratization and Electoral Authoritarianism in Russia: From Subnational Regime Diversity to Unitary Authoritarianism (2016)
Saikkonen I. A.-L.
Johns Hopkins University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Selection of analytical methodology for cyanotoxin analysis (2017)
J. Meriluoto, J. S. Metcalf, G. A. Codd
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Ship-Source Marine Pollution (2017)
Henrik Ringbom
Cambridge University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Silk biocomposites: structure and chemistry (2017)
Alexander Morin, Mahdi Pahlevan, Parvez Alam
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap (2017)
Sofie Strandén-Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Social identity theory (2017)
Rusi Jaspal
Sage publications
A3 Book section, Chapters in research books
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Staffing Structures for Effectiveness in Person-Centred Care: The RAFAELA® system (2017)
Lisbeth Fagerström
Wiley-Blackwell
A3 Book section, Chapters in research books
Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten (2017)
Mikael Sarelin
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär? (2017)
Wilhelm Barner-Rasmussen, May Lönnholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Self-Deception, Prayer, and the Empirical Study of Religion (2018)
Hugo Strandberg
Luther Agricola Society
A3 Book section, Chapters in research books
Sex differences in aggression (2018)
Kaj Björkqvist, Karin Österman
Routledge
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Silica-based nanoparticles as drug delivery systems: Chances and challenges (2018)
Şen Karaman D, Kettiger H
Elsevier
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Book section, Chapters in research books
Social Media Use in Crises and Risks: An Introduction to the Collection (2018)
Harald Hornmoen, Klas Backholm
Emerald
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Some critical remarks on religious identity (2018)
Peter Nynäs
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Squirming in the Classroom. Fat Girl and the Ethical Value of Extreme Discomfort (2018)
Katariina Kyrölä
Rutgers University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Stora berättelser, små noveller: Om nostalgins förförelser, globaliseringens utmaningar och demokratins eskatologiska dimension (2018)
Bengt Kristensson Uggla
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Subsea Gas Pipelines in the Baltic Area - Civil Liability Issues (2018)
Wetterstein Peter
Springer
A3 Book section, Chapters in research books
Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab (2018)
Michael Uljens, Rolf Sundqvist, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Hans Reitzels Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
Summary: Branding in the B2B Context and Future Challenges (2018)
Anna-Greta Nyström, Jan-Åke Törnroos, Nikolina Koporcic, Maria Ivanova-Gongne
Emerald
A3 Book section, Chapters in research books
Sustainable organic–inorganic interfaces in energy applications (2018)
Ryan Guterman, Jiayin Yuan, Liji Sobhana, Pedro Fardim, Susana García‐Mayo, German Salazar‐Alvarez
Wiley-VCH Verlag
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A3 Book section, Chapters in research books
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
A3 Book section, Chapters in research books
Synthetic chemistry for molecular imprinting (2018)
Tan-Phat Huynh, Trung-Anh Le
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Schleiermacher og pædagogik – hermeneutik, dannelse og uddannelsesteori (2019)
Mari Mielityinen-Pachman, Michael Uljens
Hans Reitzels Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
School Algebra (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ole Björkqvist
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Singing and language learning (2019)
Abrol Bobby, Alisaari Jenni, Heikkola Leena Maria
Multilingual Matters
A3 Book section, Chapters in research books
Säätyläiset ja kuolemankulttuuri 1600-luvulta 1800-luvulle (2019)
Johanna Ilmakunnas
Gaudeamus
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
Share link Export