Publications (61)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/7 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Relations Between the Concept of Distance and International Industrial Marketing (1991)
Jan-Åke Törnroos
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Repatriation and career systems: Finnish public and private sector repatriates in their career lines (1999)
Tuomo Peltonen
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Rethinking interactive models of reading (2000)
Martin Gill
Multilingual Matters
A3 Book section, Chapters in research books
Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis (2001)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Ruotsinkielinen ja nuori Suomessa (2002)
Pia Nyman-Kurkiala
Jyväskylän yliopisto
A3 Book section, Chapters in research books
Repatriierung und Indentitätsbildung: Eine neue Betracthungswese der Reintegration nach einem Auslandseinsatz (2005)
T. Peltonen, D. Ladwig
Rainer Hampp Verlag
A3 Book section, Chapters in research books
Relationsarenor med sexualitetens lockelse – med Luther som guide (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809 (2008)
Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Roxelane on the French Tragic Stage (1561-1681) (2008)
David Chataignier
Cambridge scholars publishing
A3 Book section, Chapters in research books
Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar (2009)
Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/7 Next page Last page
Share link Export