Publications (1230)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page16/50 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology (2017)
Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, Trygve Wyller
Vandenhoeck & ruprecht
A3 Book section, Chapters in research books
Reported lies : Incredulous evidentiality and speaker’s commitment (2017)
Meri Larjavaara
Peter Lang
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Revisiting a Contextual Model of Entrepreneurial Intentions (2017)
Jennie Elfving, Malin Brännback, Alan Carsrud
Springer
A3 Book section, Chapters in research books
Revisiting the Entrepreneurial Mind: Inside the Black Box: An expanded edition (2017)
Malin Brännback, Alan Carsrud
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Risk and Resilience among Journalists Covering Potentially Traumatic Events (2017)
Trond Idås, Klas Backholm
Nordicom
A3 Book section, Chapters in research books
Selection of analytical methodology for cyanotoxin analysis (2017)
J. Meriluoto, J. S. Metcalf, G. A. Codd
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Ship-Source Marine Pollution (2017)
Henrik Ringbom
Cambridge University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Silk biocomposites: structure and chemistry (2017)
Alexander Morin, Mahdi Pahlevan, Parvez Alam
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap (2017)
Sofie Strandén-Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Social identity theory (2017)
Rusi Jaspal
Sage publications
A3 Book section, Chapters in research books
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Staffing Structures for Effectiveness in Person-Centred Care: The RAFAELA® system (2017)
Lisbeth Fagerström
Wiley-Blackwell
A3 Book section, Chapters in research books
Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten (2017)
Mikael Sarelin
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär? (2017)
Wilhelm Barner-Rasmussen, May Lönnholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
”Svenska talande bättre folk” – mellan ironi, stereotyp och humor (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Tackling and establishing norms in classroom interaction: Student requests for clarification (2017)
Saija Merke
Studia Fennica: Linguistica
Suomalaisen kirjallisuuden seura
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Tailoring of bioactive glasses (2017)
Leena Hupa, Kaj H. Karlsson
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Tattoos: An Embodiment of Desire (2017)
Nina Nyman
Palgrave Macmillan
View on publisher's site
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page16/50 Next page Last page
Share link Export