Publikationer (91)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Abstraction and Comics from a Semiotic Point of View (2019)
Andersson Fred
Presses Universitaires de Liège
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Advances in Lithium-Ion Battery Electrolytes: Prospects and Challenges in Recycling (2019)
Joseph Hamuyuni, Fiseha Tesfaye
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Aristocratic Townhouse as Urban Space: The Fersen Palace in Eighteenth-Century Stockholm (2019)
Johanna Ilmakunnas
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Art as Dialogue. Exploring Sonically Aware Spaces for Interreligious Encounters (2019)
Ruth Illman
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Action Research and Communicative Spaces (2018)
Karin Rönnerman, Petri Salo
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Akademiskt utbildade klasslärare (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Anders Chydenius och trosfriheten (2018)
Gustav Björkstrand
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Archaeological information work and the digital turn (2018)
Huvila I, Börjesson L, Dell'Unto N, Löwenborg D, Petersson B, Stenborg P
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Arts-Based Visual Research (2018)
Gunilla Holm, Fritjof Sahlström, Harriet Zilliacus
Guilford Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Sustainable Methodology for Recycling Electric Arc Furnace Dust (2018)
Joseph Hamuyuni, Petteri Halli, Fiseha Tesfaye, Maria Leikola, Mari Lundström
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att skriva filosofi: Kommentarer till ett exempel (2018)
Hugo Strandberg
Acta Universitatis Upsaliensis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv (2018)
Paula Klami-Wetterstein
Jure
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Adam and Eve Rewritten in Vergil's Words: Cento of Proba (2017)
Anni Maria Laato
Eisenbrauns
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Adam's Ecstasy and Prophecy in Tertullian (2017)
Anni Maria Laato
Eisenbrauns
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen Afasian paripuheterapia APPUTEssa (2017)
Riikka Brunou, Anu Klippi, Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Memory in Transition: The University Church of St. Paul in Leipzig (2017)
Kim Groop
Pickwick Publications
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Anthropological aspects of ostracism (2017)
Patrik Söderberg, Douglas P. Fry
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Archiv (2017)
Huvila I
UVK
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 10 (2017)
Mikaela Heikkilä
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 21 - Applicable Law (2017)
Mikaela Heikkilä
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 4. Legal Status and Powers of the Court (2017)
Viljam Engström
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 55. Rights of persons during an investigation (2017)
Juan Pablo Perez Leon Acevedo, Björn Elberling
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A tool for increased cognitive ergonomics in operative supplier selection in a global context (2017)
Tomi Nokelainen, Magnus Hellström, Robin Wikström
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
At the Origins of a Western Sacred Dance Tradition - A History in Need of Re-writing (2017)
Laura Hellsten
Luther-Agricola-Seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att teoretisera pedagogikens relationer (2017)
Michael Uljens
Gyldendal Akademisk
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Action research within the tradition of Nordic countries (2016)
Karin Rönnerman, Petri Salo
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Adam and the Divine Council : Looking behind Genesis 1-11 and Deuteronomy 32 (2016)
Antti Laato
Eisenbrauns
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Advances in sugar-based polymers: xylan and its derivatives for surface modification of pulp fibres (2016)
Beatriz Vega, Olga Grigoray, Jan Gustafsson, Pedro Fardim
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
After Dis/enchantment: The Profanity of the Human Sciences (2016)
Stuart McWilliams
Equinox publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Alumina ceramic foams as catalyst supports (2016)
Erfan Behravesh, Leena Hupa, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A novel green biomass fractionation technology: hydrotropic pretreatment (2016)
H. Mou, P. Fardim, S. Wu
Elsevier
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Provably Correct Resilience Mediator Pattern (2016)
Mats Neovius, Mauno Rönkkö, Marina Waldén
CRC Press
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Arvoperustan merkitys oppimisessa ja opettamisessa (2016)
Anne Kasén, Carola Wärnå-Furu
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Spiritual Meal for Spiritual People : the Eucharist in the Theology of Clement and Origen of Alexandria (2016)
Gunnar af Hällström
Mohr Siebeck
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att förstå en filosof i förhållande till hans tid: von Wright läser Wittgenstein (2016)
Lars Hertzberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att lära sig av historien : historiebruket i en nekrolog över Fredrik Gabriel Hedberg (2016)
Ingvar Dahlbacka
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse (2016)
Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Academic Vocabulary and Readability in EFL Theses (2015)
Signe-Anita Lindgrén
Cambridge scholars publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Clash of Values (2015)
Mika Lassander, Veronika Kahoul, Sofia Sjö, Laura Wickström
On the Outskirts of "the Church". Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Against all odds: Sally Salminen's Katrina and the possibilities of cultural transfer (2015)
Roger Holmström
Barkhuis publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Aluepolitiikka ja uusi hallinta (2015)
Pekka Kettunen
Vaasan yliopisto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
An Artist, a Cowboy and Some Ontological Jokes: A Nordic Contribution to the Understanding of Comics in Art (2015)
Fred Andersson
Cambridge scholars publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Apokryfen: Hankens företagsnätverk (2015)
Helander Mika
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A reconceptualization of European and national policies in Vocational Education and Training (VET) at the local level. The Finnish and the Italian case (2015)
Sara Frontini
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Asceticism as Political Theology : the Ascetic as Sacrament in St Isaac of Nineveh (2015)
Patrik Hagman
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
Dela länk