Publications (49)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page5/5 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Kultuurisotsioloogia [Cultural Sociology] (2016)
Airi-Alina Allaste, Kadi Annuk
Tallinn University Press.
A3 Book section, Chapters in research books
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen (2014)
Östman Ann-Catrin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering (2014)
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Käsityksiä työläisten mieheydestä sisällissodan jälkeen (2014)
Matias Kaihovirta
Vastapaino
A3 Book section, Chapters in research books
Köprättsligt produktansvar - en svårfångad rättsfigur (2016)
Björn Sandvik
Edita
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page5/5 Next page Last page
Share link Export