Publikationer (1351)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida54/55 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Writing spaces - performativity in media work (2013)
Häkkinen Lotta, Kivinen Nina
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vulnerability as a political language (2018)
Anu Koivunen, Katariina Kyrölä, Ingrid Ryberg
Manchester University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Väckelsekontakter mellan Sverige och Finland under 1800-talet (2014)
Ingvar Dahlbacka
Mittuniversitetet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vänskap på schemat : frågelistor i undervisningen (2005)
Henriksson B
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yahweh Manifests Himself between Two Cherubim: An Approach to the Reception History of Hab 3:2 (2015)
Laato Antti
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Yet, they are still humans in need of help": On humanitarian aid and moral performances (2019)
Fredrik Nilsson
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yhteiskuntaetnologia - arkinen mutta kriittinen katse maailmaan (2017)
Outi Fingerroos, Sanna Lillbroända-Annala, Niina Koskihaara, Maija Lundgren
Tietolipas
Suomen kirjallisuuden seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet (2014)
Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism (1999)
Mikael Lindfelt
Uppsala universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Zion as a Mother in the Restored Relationship between God and God's People: A Study of Isaiah 66:7–14a (2019)
Stefan Green
Sheffield phoenix press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Zugang zu und Barrieren in der Jugendinformation: Ein europäischer Ansatz (2019)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Zum Umgang mit Pejorisierungen in einsprachigen Wörterbüchern (2011)
Hanna Acke
Brandes & Apsel verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk (2018)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Åbo Akademi University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åke Hodell's Kerberos - A Case Study (2016)
Fred Andersson
Brill Rodopi
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Är det en dygd att förlåta? (2014)
Hugo Strandberg
Helsingin yliopisto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus (2012)
Peter Söderlund, Hanna Wass, Sami Borg, Lauri Rapeli
Justitieministeriet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Äänihäiriöisten opiskelijoiden ryhmäterapian vaikuttavuus (2006)
Susanna Simberg
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Открытие русского эроса : "Езда в Остров Любви" Тредиаковского (2014)
Барбара Леннквист
ОГИ
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Толстой - пацифист : Магнолия и полынь на пути Андрея Болконского (2016)
Барбара Леннквист
ИРЛИ РАН/Росток
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida54/55 Nästa sida Sista sidan
Dela länk