Publikationer (48)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Köprättsligt produktansvar - en svårfångad rättsfigur (2016)
Björn Sandvik
Edita
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Käsityksiä työläisten mieheydestä sisällissodan jälkeen (2014)
Matias Kaihovirta
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering (2014)
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen (2014)
Östman Ann-Catrin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kultuurisotsioloogia [Cultural Sociology] (2016)
Airi-Alina Allaste, Kadi Annuk
Tallinn University Press.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturspezifische Illokutionen in deutschen und japanischen Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt, Susumu Kuroda
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturbedingte Konzeptualisierung in Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturarv som process och värdemarkör. (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulttuuriperintö prosessina ja arvottamisen välineenä (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kriittisiä näkökulmia kansainvälistymiseen ja globalisaatioon (2002)
Eero Vaara, Tuomo Peltonen
WSOY
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kriittiset mutta uskolliset suomalaiset: kansalaisten EU-asenteet jäsenyyden aikana (2017)
Bäck Maria
Gaudeamus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kreuzigung und Grablegung Jesu (2017)
Sven-Olav Back
Mohr Siebeck
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal (2019)
Siv Björklund, Mindy Svenlin
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Koulutuksen alkuvaiheet 1900-1960-luvuilla (2016)
Carola Wärnå-Furu
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konzeptuelle Kulturspezifik in der Organisationstheorie (2018)
Christopher M. Schmidt
De Gruyter
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konversion als Individualisierung? Konstruktionen von Individualität in schwedischen Missionspublikationen (2015)
Hanna Acke
Harrassowitz verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konstruktivistinen historiateoria fiktiivisyys-keskustelun jälkeen (2016)
Kalle Pihlainen
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konstruktionen av Österbotten som bibelbälte (2017)
Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konstitutionella likheter och skillnader mellan de självstyrande områdena i Norden (2015)
Markku Suksi
Nordiska rådet
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
Dela länk