Publications (325)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/7 Next page Last page
A Å B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W Y All 
C2 Edited book
Översättning från latin, inledning och kommentarer ; Tretton brev / Augustinus (2007)
Anni Maria Laato, Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
C2 Edited book
Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
Yhteisöä purkamassa ; i "Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu?" (2014)
Markkola Pirjo, Snellman Hanna, Östman Ann-Catrin
Vastapaino
C2 Edited book
Yhteiskuntaetnologia (2017)
Outi Fingerroos, Maija Lundgren, Sanna Lillbroända-Annala, Niina Koskihaara
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C2 Edited book
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ (2017)
Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Studies on religion and memory
C2 Edited book
Voting and Public Opinion in Finland: The Finnish Parliamentary Election of 2019 (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg, Henrik Serup Christensen, Peter Söderlund, Aleksi Suuronen, Lauri Rapeli, Maria Bäck, Thomas Karv
The Social Science Research Institute, Åbo Akademi University
C2 Edited book
Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives (2018)
Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O'Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott, Rita Treija
Suomalainen tiedeakatemia
C2 Edited book
Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
C2 Edited book
Vid hans sida : svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet (2015)
Ulrika Lagerlöf Nilsson, Birgitta Meurling
Artos & Norma bokförlag
C2 Edited book
Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (2011)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson, Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch, Biljana C. Fredriksen, Eila Lindfors, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Eeva-Maija Lappalainen, Stig Pedersen, Hanne Schneider, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Finn Eldor, Inge-Lise Lynge, Marte S. Gulliksen, Finn R. Hjardemaal, Peter Hasselskog, Siri Homlong, Barbro Sjöberg, Sara Hanghøj, Annelie Holmberg
NordFo
C2 Edited book
Uppdrag samliv : om äktenskap och samlevnad (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
C2 Edited book
Unveiling Dynamics and Complexity (2017)
Jarkko Kari, Florin Manea, Ion Petre
Springer
View on publisher's site
C2 Edited book
Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen (2008)
Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Transforming otherness (2011)
Jason Finch, Peter Nynäs
Transaction publishers
C2 Edited book
Topics in catalysis. Bridging organic chemistry and heterogeneous catalysis (2016)
Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin, Tiina Saloranta
Springer
C2 Edited book
The shifting boundaries of tolerance : inclusion, exclusion, and religious communities of memory (2016)
Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
C2 Edited book
The Religious and Ethnic Future of Europe (2018)
Björn Dahla, Ruth Illman, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
C2 Edited book
The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate (2016)
Peik Ingman, Terhi Utriainen, Tuija Hovi, Måns Broo
Equinox Publishing Ltd.
C2 Edited book
The Power of Vulnerability: Mobilising affect in feminist, queer and anti-racist media cultures (2018)
Anu Koivunen, Katariina Kyrölä, Ingrid Ryberg
Manchester University Press
C2 Edited book
The Materiality of Literary Narratives in Urban History (2019)
Lieven Ameel, Jason Finch, Silja Laine, Richard Dennis
Routledge
C2 Edited book
The legacy of Lauri Honko: Contemporary conversations (2014)
Ulrika Wolf-Knuts, Pekka Hakamies
Approaching Religion
C2 Edited book
The Grammar of Genres and Styles: From Discrete to Non-Discrete Units (2018)
Dominique Legallois, Thierry Charnois, Meri Larjavaara
Mouton De Gruyter
C2 Edited book
The Ethics of Literary Communication : Genuineness, Directness, Indirectness (2013)
Roger D. Sell, Adam Borch, Inna Lindgren
John benjamins
View on publisher's site
C2 Edited book
The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music (2017)
Christopher Partridge, Marcus Moberg
Bloomsbury academic
C2 Edited book
The 22nd Nordic Workshop on Programming Theory (NWPT 2010) (2012)
Marina Waldén, Luigia Petre
Elsevier
View on publisher's site
C2 Edited book
Terminologie unter der Lupe : vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig (1998)
Christer Laurén, Johan Myking, Herbert Picht, Anita Nuopponen, Nina Pilke, Renate Bekmann-Appelqvist, Gerhard Schildberg-Schroth
TermNet
C2 Edited book
Temenos Vol 54 No 2 (2018) (2018)
Måns Broo
Suomen uskontotieteellinen seura
C2 Edited book
Temenos 53:2 2017 (2017)
Måns Broo
Suomen uskontotieteellinen seura
C2 Edited book
Temenos 53:1 2017 (2017)
Måns Broo
Suomen uskontotieteellinen seura
C2 Edited book
Temenos 52:1 2016 (2016)
Måns Broo
Suomen uskontotieteellinen seura
C2 Edited book
Tala om mångfald!: medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet : festskrift till Tom Sandlund (2015)
Karin Creutz, Mika Helander
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
C2 Edited book
Tahiti 4/2016 (2016)
Marie-Sofie Lundström
Taidehistorian seura
C2 Edited book
Tahiti 1/2015 (2015)
Marie-Sofie Lundström
Taidehistorian seura
C2 Edited book
Systems thinking, spirituality and wisdom: Perspectives on Ken Wilber (2015)
Matti Kamppinen, J P Jakonen, Ruth Illman
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
C2 Edited book
Symposium in honor of Richard Buck (2014)
P. Vanýsek, A. Lewenstam
The Electrochemical Society
C2 Edited book
Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013 (2014)
Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
C2 Edited book
Suomennos latinan kielestä, johdanto ja selitykset ; Kirjeitä sisarille / Augustinus (2009)
Anni Maria Laato, Timo Nisula
Kirjapaja
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 4/2015 (2015)
Suvi Keskinen, Lena Näre, Salla Tuori
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2017:4 (2017)
Sari Irni, Katariina Kyrölä
Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2017:2 (2017)
Pieta Hyvärinen, Sari Irni, Katariina Kyrölä, Marja Vehviläinen
Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2016:4 (2016)
Sari Irni, Katariina Kyrölä
Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2016:3 (2016)
Sari Irni, Katariina Kyrölä
Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
C2 Edited book
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2016:2 (2016)
Sari Irni, Katariina Kyrölä
Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/7 Next page Last page
Share link Export