Publikationer (9)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/1 Nästa sida Sista sidan
A Å B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Alla 
C2 Redigerat verk
Kirkko, kirkot ja kirkkoisät: varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa (2020)
Anni Maria Laato
Suomen patristinen seura - Patristiska samfundet i Finland
C2 Redigerat verk
Koroinen - Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus (2018)
Janne Harjula, Sonja Hukantaival, Visa Immonen, Kirsi Salonen, Tanja Ratilainen
Turun historiallinen yhdistys ry
C2 Redigerat verk
Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi (2017)
Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
C2 Redigerat verk
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
C2 Redigerat verk
Kirjoittamalla kerrotut.: Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä (2016)
Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala, Anna-Maria Åström
Ethnos
C2 Redigerat verk
Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov (2015)
Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund (red.)
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Komparativ politik: Nio politiska system (2015)
Thomas Denk, Carsten Anckar
C2 Redigerat verk
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
C2 Redigerat verk
Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli (2007)
Katariina Kyrölä, Hannele Harjunen
Like
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/1 Nästa sida Sista sidan
Dela länk