Publikationer (327)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/7 Nästa sida Sista sidan
A Å B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Alla 
C2 Redigerat verk
Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850 (2017)
Johanna Ilmakunnas, Marjatta Rahikainen, Kirsi Vainio-Korhonen
Routledge
C2 Redigerat verk
Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
Artifex
C2 Redigerat verk
Electrochemical processes in biological systems (2015)
Andrzej Lewenstam, Lo Gorton
John Wiley & Sons
C2 Redigerat verk
Emotions and Understanding: Wittgensteinian perspectives (2009)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Michael McEachrane
Palgrave Macmillan
C2 Redigerat verk
Empowering transformations: Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge scholars publishing
C2 Redigerat verk
Energy (2015)
Vladimir Stevanovic, Ron Zevenhoven
Pergamon Press
C2 Redigerat verk
Energy Technology 2017: Carbon Dioxide Management and Other Technologies (2017)
Lei Zhang, Jaroslaw W. Drelich, Neale R. Neelameggham, Donna Post Guillen, Nawshad Haque, Jingxi Zhu, Ziqi Sun, Tao Wang, John A. Howarter, Fiseha Tesfaye, Shadia Ikhmayies, Elsa Olivetti, Mark William Kennedy
Springer
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Ethics and the Philosophy of Culture: Wittgensteinian Approaches (2013)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Hannes Nykänen
Cambridge scholars publishing
C2 Redigerat verk
Etnomusikologian Vuosikirja 28 (2016)
Meri Kytö, Kim Ramstedt, Saijaleena Rantanen
Suomen etnomusikologinen seura
C2 Redigerat verk
Etnomusikologian Vuosikirja 29 (2017)
Meri Kytö, Kim Ramstedt, Heidi Haapoja-Mäkelä
Suomen etnomusikologinen seura
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Etnomusikologian vuosikirja vol. 31 (2019) (2019)
Janne Mäkelä, Heidi Haapoja-Mäkelä, Kaj Ahlsved, Tuomas Auvinen, Elina Hytönen-Ng
Suomen Etnomusikologinen Seura ry
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Europe at the Edge of Pluralism (2015)
Dorota Gozdecka, Magdalena Kmak
Intersentia
C2 Redigerat verk
Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of the LEADER Programme (2015)
Leo Granberg, Kjell Andersson, Imre Kovách
Ashgate
C2 Redigerat verk
Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck (2017)
Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist
Routledge
C2 Redigerat verk
Finite but unbounded: New approaches in philosophical anthropology (2017)
Kevin Cahill, Martin Gustafsson, Thomas Schwarz Wentzer (eds.)
De Gruyter
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 1/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 1/2017. Tema: Finsk Tidskrift 140 år (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 1/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 2/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 2/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 2/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 3-4 2017. Tema: Litteratur (2017)
Freja Rudels
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 3-4/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 5/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 5/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 5/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 6/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 7-8/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 7-8/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 7-8/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
First Fundamental Rights Documents: Commemorating 800 Years of Magna Carta (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
Intersentia
C2 Redigerat verk
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
C2 Redigerat verk
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
C2 Redigerat verk
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
C2 Redigerat verk
Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Freedom of religion and belief in Turkey (2014)
Özgür Heval Cinar, Mine Yildirim
Cambridge Scholars Publishing
C2 Redigerat verk
From Computer Science to Biology and Back (2015)
Emanuela Merelli, Ion Petre
Elsevier
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll (2012)
Claes Ahlund
Litteraturvetenskapliga meddelanden
C2 Redigerat verk
Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter (2016)
Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
C2 Redigerat verk
Futures for the Past (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
C2 Redigerat verk
Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Sven-Erik Hansén, Saara Haapamäki, Bente E. Hagtvet, Hilde Hoflungsengen, Elisabeth Mellgren, Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson, Siv Björklund, Mindy Svenlin, Frøydis Hertzberg, Astrid Roe, Anna Slotte, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Nikolaj Elf, Ellen Krogh, Charlotta Hilli, Katarina Rejman, Heidi Höglund, Kaisu Rättyä, Liisa Tainio, Satu Grünthal, Sara Routarinne, Henri Satokangas, Pirjo Hiidenmaa, Stefan Lundström, Anna Nordenstam, Mia Österlund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä, Anna-Lena Østern
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Gensvar: Essäer för Göran Torrkulla på hans 70-årsdag (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg, Joel Backström, Camilla Kronqvist, Jakob Meløe, Birgit Schaffar, Antony Fredriksson, Erik Hallstensson, Åsa Slotte, Sebastian Bergholm, Sara Nyman, Pauliina Holmqvist, Mats Holmqvist, Jonas Ahlskog, Hannes Nykänen, Leena Kuumola, Olli Lagerspetz, Martin Gustafsson, Lars Hertzberg, Natan Elgabsi, Kim Solin, Bertel Wahlström, Marcus Prest, Ylva Gustafsson
Filosofi vid Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober 2003 (2004)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/7 Nästa sida Sista sidan
Dela länk