Publications (289)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
A Å B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
D4 Published development or research report or study
Agile Development of Formal Systems Models (2019)
Colin Snook, Marina Waldén, Andrew Edmunds, Michael Butler
D4 Published development or research report or study
Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter (2019)
Kepsu Kaisa, Henriksson Blanka
D4 Published development or research report or study
A Numerical Model for the Construction of Finite Blaschke Products with Preassigned Distinct Critical Points (2018)
Christer Glader, Ray Pörn
D4 Published development or research report or study
Att sätta kurs mot framtiden: Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet (2018)
Örjan Pettersson, Kenneth Nordberg
D4 Published development or research report or study
Dos and don'ts of 360° in media content (2018)
Susanne Hägglund, Joachim Majors
D4 Published development or research report or study
Future youth information and counselling: Building on information needs and trends (2018)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén
D4 Published development or research report or study
Improving the Modelling Experience in Event-B - A Literature Review (2018)
Marta Olszewska, Fatima Shokri-Manninen, Andrew Edmunds, Marina Waldén
D4 Published development or research report or study
Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus (2018)
Jäske Maija, Rapeli Lauri
D4 Published development or research report or study
Kartering och habitatklassificering av undervattensmiljön i Lumparn  (2018)
Linn Engström
D4 Published development or research report or study
Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen (2018)
Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
D4 Published development or research report or study
On the local time process of a skew Brownian motion (2018)
Andrei Borodin, Paavo Salminen
D4 Published development or research report or study
On τ-Li-type criterion and explicit zero-free regions in the critical strip (2018)
Neea Palojärvi
D4 Published development or research report or study
Optimal stopping of Brownian motion with broken drift (2018)
Ernesto Mordecki
D4 Published development or research report or study
Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland: En fallstudie av wicked problems (2018)
Kenneth Nordberg
D4 Published development or research report or study
Sppeding up the Recovery of the Baltic Sea: Policy, legal and institutional framework and procedures regarding sea-based measures (2018)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Sara Ilvessalo
D4 Published development or research report or study
Språkstrategi: Vasa stad, bildningssektorn (2018)
Tomas Brännkärr, Elina Romar, Kari Nummela, Johanna Ohlsson, Fredrik Sundell, Britt Kaskela-Nortamo, Lillemor Gammelgård, Siv Björklund
D4 Published development or research report or study
Taking excavation to a virtual world: importing archaeological spatial data to Second Life and OpenSim (2018)
Huvila Isto, Uotila Kari
D4 Published development or research report or study
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (2018)
Kristian Wahlbeck, Outi Hietala, Lauri Kuosmanen, David McDaid, Juha Mikkonen, Johannes Parkkonen, Kaarina Reini, Samuel Salovuori, Jouni Tourunen
D4 Published development or research report or study
Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella (2018)
Henna Rinne, Anu Kaskela
D4 Published development or research report or study
Vems hav, vems vilja?: Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet (2018)
Kenneth Nordberg, Örjan Pettersson
D4 Published development or research report or study
A conservative de Branges-Rovnyak functional model for operator Schur functions on C+ (2017)
Joseph A. Ball, Mikael Kurula, Olof J. Staffans
D4 Published development or research report or study
AODVv2: Performance vs. Loop Freedom (2017)
Mojgan Kamali, Massimo Merro, Alice Dal Corso
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
Share link Export