Publications (28)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/3 Next page Last page
A B D E F G H I K M P T U V All 
D6 Edited professional books
BY: Finnish Illustrations for Children (2014)
Maria Lassén-Seger
Jokowski
D6 Edited professional books
Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015 (2015)
Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
D6 Edited professional books
Finsk Tidskrift nr 3-4 2015. Tema: Litteratur (2015)
Freja Rudels
Föreningen Granskaren
D6 Edited professional books
Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1788, 1789 och 1790. Bd 1-2 (2015)
G. von Schantz, Ulf Sundberg
Ancile Design AB
D6 Edited professional books
Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling/Educational leadership - theory, research and school development (2015)
Michael Uljens

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D6 Edited professional books
Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö: sivistystyön vapaus ja vastuu -pamfletti 2015 (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
D6 Edited professional books
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
D6 Edited professional books
Evangelium – Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016 (2016)
Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
SLEF-Media
D6 Edited professional books
Finsk Tidskrift 3-4 2016. Tema: Litteratur (2016)
Freja Rudels
Föreningen Granskaren
D6 Edited professional books
Terveysalan opettajan käsikirja (2016)
Terhi Saaranen, Meeri Koivula, Heidi Ruotsalainen, Carola Wärnå-Furu, Leena Salminen
Tietosanoma
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/3 Next page Last page
Share link Export