Publications (169)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Design and Validation of Stateful Composite RESTful Web Services (2014)
Irum Rauf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Det hjemløse menneske - En studie av sykdom og lidelse (2014)
Elisabeth Gabrielsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Early modes of exegesis : ideal figures in Malachi as a test case (2014)
Lotta Valve
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Glädje i vårdandets värld (2014)
Ginger Selander
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Incest Aversion: The Evolutionary Roots of Individual Regulation (2014)
Jan Antfolk
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology (2014)
Ramon W. Baker
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja
(2014)
Sabina M. Hadžibulić
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
G4 Doctoral dissertation (monograph)
New families of highly efficient, halogen-free flame retardants for polypropylene (PP) (2014)
Weronika Pawelec
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Professional Development - The experiences of primary school teachers in Tanzania (2014)
Mary Vincent Soko
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Serva ad ministrare - Tjänandets ethos i vårdledarskap (2014)
Leena Honkavuo
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Spiritual gifts according to C. Peter Wagner (2014)
Petri Laitinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Strategic narratives and competitive advantage : do winners speak differently? (2014)
Kaihan Krippendorff
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The pricing of industrial services (2014)
Natalia Reen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The time series convergence of dispersion in financial analysts' forecasts (2014)
Fredrik Le Bell
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vision, Image, Record
: A Cultivation of the Visual Field
(2014)
Antony Fredriksson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Marina Lindell
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Designing new learning experiences?: Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning (2015)
Annika Wiklund-Engblom
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur (2015)
Kari Carlsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The role of metal ions in selective and sustainable processes (2015)
Daniel Valtakari
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Trilling Race: The Political Economy of Racialised Visual-Aural Encounters (2015)
Xin Liu
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Work and Non-Work. On Work and Meaning (2015)
Mari Lindman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Chemical changes in biomass during torrefaction (2016)
Tooran Khazraie Shoulaifar
G4 Doctoral dissertation (monograph)
De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin (2016)
Nordell Martin
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
Share link Export