Publications (172)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande i kärlek: Kärleken går i strumpor (2019)
Ritva Römer
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten (2018)
Marie Ljungquist
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Work and Non-Work. On Work and Meaning (2015)
Mari Lindman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vision, Image, Record
: A Cultivation of the Visual Field
(2014)
Antony Fredriksson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse (2019)
Slotte Åsa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Utstillingens retorikk: Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk (2016)
Bjørg Tronshart
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd (2005)
Mia Porko-Hudd
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Trilling Race: The Political Economy of Racialised Visual-Aural Encounters (2015)
Xin Liu
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Transformation techniques for signomial functions in global optimization (2009)
Lundell A
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The tree we heard fall: Analyzing the societal processes following focusing events (2016)
Lindholm Jenny
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The time series convergence of dispersion in financial analysts' forecasts (2014)
Fredrik Le Bell
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The role of metal ions in selective and sustainable processes (2015)
Daniel Valtakari
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism (2019)
Olena Sihvo
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End? (2017)
Tuomas Havukainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The pricing of industrial services (2014)
Natalia Reen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Certainty of Mathematics: A Philosophical Investigation (2016)
Kim-Erik Berts

G4 Doctoral dissertation (monograph)
Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (1996)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 (2018)
Sundberg Ulf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Studier i svensk grammatikhistoria (2002)
Haapamäki Saara
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Strategic narratives and competitive advantage : do winners speak differently? (2014)
Kaihan Krippendorff
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
“Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi (2018)
Mika Mård
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Spiritual gifts according to C. Peter Wagner (2014)
Petri Laitinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa (2011)
Bäck Maria
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Size Matters: Ostensive and Performative Dimensions of Organizational Size (2009)
Anette Hallin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Silver Arms and Silk Heads: Medieval Reliquaries in the Nordic Countries (2019)
Lahti Sofia
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Serva ad ministrare - Tjänandets ethos i vårdledarskap (2014)
Leena Honkavuo
G4 Doctoral dissertation (monograph)
'Second generation?' : language and identity among adults whose parents were migrants (2017)
Linda Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Reincarnation in Philo of Alexandria (2013)
Sami Yli-Karjanmaa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur (2017)
Eva E. Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (2018)
Backström Harry Sanfrid
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Professional Development - The experiences of primary school teachers in Tanzania (2014)
Mary Vincent Soko
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Product lifecycle management (2016)
Nikolai Pavlov
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery (2018)
Minna Hamrin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam (2000)
Carlson, T
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Om företagets geografi - en teoretisk och empirisk analys (1991)
Jan-Åke Törnroos
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
New families of highly efficient, halogen-free flame retardants for polypropylene (PP) (2014)
Weronika Pawelec
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional (2018)
Ruth Illman
Lexington books
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet (2018)
Kari Kaldestad
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Managing uncertainty in projects (2011)
Olga Perminova
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker (2016)
Eva Jacquet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Leva ett med naturen - "Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill" (2019)
Ghita Bodman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini (2011)
Mia Panisse
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export